Rada programowa

>

Adam Gawęda

Adam Gawęda

Adam Gawęda

Sejm RP
Poseł na Sejm RP

ŻYCIORYS

Adam Gawęda
Poseł na Sejm RP, b. Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, członek Komisji Środowiska, Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Poseł na Sejm RP VI kadencji. W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska. Organizator licznych konferencji i debat, autor publikacji naukowych obejmujących problematykę górniczą i surowcowo-energetyczną oraz rozwój Województwa Śląskiego w symbiozie z górnictwem. Skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.
Współpracuje z wieloma organizacjami charytatywnymi na rzecz potrzebujących. Wielokrotnie interweniował w różnych instytucjach, placówkach i szpitalach, zawsze w obronie najsłabszych.