Doradca Ministra Energii, a wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii (2016-2018). Od 30 lat zajmuje się profesjonalnie kreowaniem makro i mikroekonomicznych rozwiązań dla gospodarki opartej o innowacje i zaawansowane technologie. W Ministerstwie Energii inicjator koncepcji Klastrów Energii, nowego modelu rozliczeń prosumentów i zmian w koncepcji gospodarczej Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

W latach 1979-1980 konstruktor mikroprocesorowego systemu zbierania danych doświadczalnych w Hohspannungs Institute RWTH Aachen. W latach 80. konstruktor pierwszych 16-bitowych systemów mikroprocesorowych w Przemysłowym Instytucie Elektroniki. W 1983-1988 pomysłodawca i RN mikroKLANU, pisma informatycznego o nakładzie 100 tys. egz. Współzałożyciel Fundacji „Telefony Polskie” (1990) – jako Prezes Zarządu kierował zespołem, przygotowującym program budowy alternatywnych operatorów dla Komisji Wspólnot Europejskich. Powołany przez KWE (1990) na przewodniczącego grupy ekspertów, a następnie Dyrektora Generalnego programu (6 mln ECU). Doradzał Rządowi Łotwy w prywatyzacji operatora Lattelekom, Regionalnemu Rządowi Flamandii w aktywizacji usług multimedialnych. Wspólnie z inwestorami amerykańskimi powołał przedsiębiorstwo Joint-Venture, wytwarzające PABX-y. Z Rand Corporation Group współtworzył na zlecenie KE studium podsumowujące realizację programów PHARE (poczta i telekomunikacja) w krajach CEE. Doradzał firmom AutoDesk, Informix i Sun Microsystems w wejściu na polski rynek IT. W Centrum im. Adama Smitha kierował Instytutem Elektronicznej Gospodarki, który projektując zmiany regulacyjne przyczynił się do zwiększenia poziomu konkurencyjności sektora telco. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki (2007) odpowiedzialny za uruchomienie POIG i POIŚ. Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Exatel S.A. (2007/8). Wykładowca Instytutu Telekomunikacji WEiTI Politechniki Warszawskiej (1993 – 2012).