Rada programowa

>

Arkadiusz Kosiel

Arkadiusz Kosiel

Arkadiusz Kosiel

Fortum Power and Heat Polska
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji

ŻYCIORYS

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od 2000 roku związany z Fortum Power and Heat gdzie m.in. uczestniczył w tworzeniu centrum finansowo-księgowego grupy, koncesjonował, sporządzał i zatwierdzał taryfy przed Urzędem Regulacji Energetyki, brał udział w kształtowaniu polityki i zadań ekonomiczno-finansowych jednej ze spółek Grupy Fortum.