Rada programowa

>

Beata Wittmann

Beata Wittmann

Beata Wittmann

Gas Storage Poland sp. z o.o.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem biznesowym w branży gazowniczej i energetycznej. W karierze zawodowej pełniła funkcje: Dyrektora Korporacyjnego ds. Energii w Grupie Azoty S.A., Dyrektora Biura Paliw Płynnych i Gazu TGE S.A. oraz Przewodniczącej RN InfoEngine S.A. Od 2008 roku prowadziła również własną działalność gospodarczą wspierając realizację projektów rozwojowych w branży energetycznej. W latach 2013–2017 przewodniczyła pracom Komitetu Rynku Gazu przy TGE S.A. W latach 1997-2007 była zatrudniona w PGNIG S.A. i odpowiadała za opracowanie metodologii i kalkulację taryf dla paliw gazowych, przesyłu i magazynowania gazu. Aktywny członek wielu stowarzyszeń, m.in. Wiceprzewodnicząca Forum Odbiorców Energii Elektrycznej, Wiceprzewodnicząca Rady Izby Energetyki Przemysłowej oraz członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią. Uczestnik zespołów eksperckich działających przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa i Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. oraz TOE.