Bezpieczeństwo

Polityka prywatności Europejskiego Centrum Biznesu

 1. Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. M. Różańska K. Karaś, ul. 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP: 946-23-86-725, REGON: 432660785, KRS: 0000165565, tel. 81 747 65 10, mail: info@ecb.biz.pl (zwane dalej ECB), jest oranizatorem konferencji biznesowych: Ogólnopolski Kongres POWERPOL, Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk, Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin, Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES – Paliwa Chemia Gaz, Economic Security Forum ECONSEC, Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES, Ogólnopolski Kongres POWERPOL Tax&Lex, Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM, Krajowe Forum Menadżerów ZOZ – MEDIMANAGER. ECB jest również administratorem strony www.ecb.biz.pl oraz stron konferencyjnych: www.powerpol.pl, www.osegdansk.pl, www.osglublin.pl, www.petrobiznes.pl, www.econsec.pl, www.utilities.powerpol.pl, www.tax.powerpol.pl, www.polfarm.biz, www.medimanager.pl (zwane dalej stronami konferencyjnymi).
 2. ECB dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników stron konferencyjnych oraz osób zgłaszających się poprzez formularza zgłoszeniowe, dostępne na w/w stronach, były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. ECB posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

 1. ECB podczas organizacji konferencji biznesowych zbiera i przetwarza dane dotyczące uczestników, w tym dane osób fizycznych, w zakresie i celu niezbędnym do rejestracji i organizacji w/w konferencji. Gromadzone są następujące dane:
  • nazwisko i imiona uczestnika
  • zajmowane stanowisko
  • nazwa firmy, w której uczestnik jest zatrudniony
  • numer NIP firmy
  • adres siedziby firmy wraz z adresem do korespondencji
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak mogą one być wymagane przez ECB na potrzeby swoich działań, w szczególności w przypadku rejestracji na liście uczestników konferencji biznesowych, wystawiania faktur za uczestnictwo.
 3. Gromadzone dane są wykporzystywane przez ECB również do celów marketingowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i możliwość ich poprawienia, jak i również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych uczestnika lub wobec przekazywania ich danych innemu administratorowi.
 4. ECB może przekazywać zgromadzone dane innym podmiotom, w szczególności tym, z którymi współpracuje w ramach organizowanych konferencji biznesowych, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych.
 5. Dane uczestników mogą zostać również przekazane przez ECB w przypadku, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez danego uczestnika – w takiej sytuacji w/w dane są przekazywane odpowiednim organom państwowym, po przedstawieniu przez nie odpowiedniego nakazu sądowego.
 6. Gromadzone dane nie podlegają weryfikacji przez ECB.
 7. ECB przetwarza także dane o nr IP komputera z którego nastąpiło otwarcie stron konferencyjnych dla celów statystycznych.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronach konferencyjnych cookies.
 3. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Należy pamiętać, że można samodzielnie zarządzać ciasteczkami, jak również je zablokować. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 4. Strony internetowe, ujęte w pkt. 1, używają:
  • cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda,
  • cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai),
  • cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas rejestracji online,
  • cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność).
 5. Serwisy obce, z którymi ECB współpracuje i które w ramach tej współpracy zamieszczają na stronach konferencyjnych swoje materiały, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 6. ECB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użczestników dzięki linkom umieszczonym na stronach konferencyjnych, bądź w materiałach ujętych w pkt. 16.

Obowiązywanie

 1. Powyższa Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na stronie www.ecb.biz.pl i obowiązuje do odwołania lub zmiany. Brak akceptacji Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania ze stron ujętych w pkt.