Zastrzeżenia prawne

Użytkownik witryny www.ecb.biz.pl wyraża zgodę na akceptację warunków określonych poniżej.

Strona internetowa www.ecb.biz.pl ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji na tematy, związane z działalnością Europejskiego Centrum Biznesu, które mogą znajdować się w kręgu ich zainteresowania. Mimo, iż dołożono wszelkich starań w celu udostępnienia aktualnych i rzetelnych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Europejskie Centrum Biznesu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na stronie www.ecb.biz.pl lub usług świadczonych za pośrednictwem strony www.ecb.biz.pl i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji, oświadczeń lub zapewnień, zarówno o charakterze wyraźnym jak i dorozumianym. Europejskie Centrum Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony, do usług świadczonych za pośrednictwem strony www.ecb.biz.pl lub do jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych treści znajdujących się na stronie www.ecb.biz.pl. Europejskie Centrum Biznesu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad, braków, nieścisłości, wirusów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych mogących narazić użytkownika na szkodę.

Odnośniki – następujące czynności dotyczące odnośników na stronie www.ecb.biz.pl są objęte wyraźnym zakazem Europejskiego Centrum Biznesu i mogą stanowić naruszenie praw do znaków towarowych i praw autorskich: umieszczanie odnośników do jakichkolwiek stron ECB poza stroną główną, zlokalizowaną na www.ecb.biz.pl, o ile ECB nie uzgodni inaczej, umieszczanie odnośników, w których zastosowano w sposób nieuprawniony logotyp ECB, ramkowanie lub umieszczanie metatagów.

Europejskie Centrum Biznesu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, rzetelność ani bezpieczeństwo witryn linkowanych (poprzez hiperlink lub w inny sposób) do strony ECB. Link do witryny podmiotu trzeciego nie może być interpretowany jako akceptacja przez Europejskie Centrum Biznesu podmiotu trzeciego lub akceptacja przez podmiot trzeci ECB ani też akceptacja ich produktów czy usług.