BURSZTYN

POLSKIEJ

ENERGETYKI

BURSZTYN

POLSKIEJ

GOSPODARKI

Bursztyn Polskiej Energetyki

U.S._Embassy_Warsaw_Seal

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce

za konsekwentne rekomendowanie wdrażania w Polsce nowych rozwiązań energetycznych w celu uniezależnienia się od wschodnich wpływów, zwiększenia ochrony klimatu i  poprawy rozwoju polskiej gospodarki

147781_r0_940

Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

za skuteczne działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną kraju oraz konsekwentne realizowanie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej umacniając tym samym pozycję Grupy PGE jako największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce

fortum

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

za zainicjowanie budowy jedynej w Polsce instalacji produkującej paliwo alternatywne RDF z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu, a tym samym wsparcie rozwoju systemu odpadowego w Zawierciu zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego

gpec

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

za konsekwentne i odważne działania biznesowe spółki w zakresie transformacji energetycznej w tym dynamiczny rozwój zielonej energetyki oraz za zwinne zarządzanie portfelem projektów biznesowych w obliczu kryzysu energetycznego

logo-lp

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

za konsekwentne działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektów  „Las Energii” i “Lasy Węglowe” w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji zużycia energii

logo PGE pionB RGB

PGE Dystrybucja S.A.

za wdrożenie strategicznego dla polskiej energetyki programu kablowania sieci średniego napięcia (SN), poprzez zakup jedynego w Polsce  innowacyjnego systemu układania kabli energetycznych pod ziemią

Beznazwy-1

Miasto Lębork

za zrealizowanie inwestycji rozbudowy ekologicznego systemu ciepłowniczego oraz montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego miasta

pern

Nagroda Bursztynowe Serce:

PERN S.A.

w uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie działań wspierających projekty społeczne, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony dóbr kultury

AnnaMoskwa

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

za konsekwentne i skuteczne działania umożliwiające zawarcie optymalnego porozumienia z rządem Republiki Czech w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie

PiotrNaimski

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

za konsekwentne i skuteczne działania zmierzające do uniezależnienia Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe oraz połączeń gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu

ArkadiuszMusielewicz

Arkadiusz Musielewicz

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

za promocję wpływu systemów zarządzania energią elektryczną dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz ich wdrożenie w ramach projektów Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

zpasbrru

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.

za wdrożenie systemów magazynowania energii elektrycznej dla uelastycznienia sieci przesyłowej

veolia

Grupa Veolia

za realizację inwestycji akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni w Poznaniu umożliwiającą magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji oraz poprawę efektywności systemu dystrybucji ciepła

gmina_przywidz

Gmina Przywidz

za konsekwentne budowanie potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy Przywidz

tauron-1

Nagroda Bursztynowe Serce:

GRUPA TAURON

w uznaniu za zaangażowanie w działalność społeczną i organizację Dziecięcej Przystani w TAURON Arenie Kraków

mkis

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Za skuteczne i konsekwentne dążenie do stworzenia w Polsce zrównoważonej, nowoczesnej energetyki opartej o odnawialne źródła energii oraz energię jądrową, którego celem jest zmniejszenie emisyjności tego sektora, co znalazło swoje odzwierciedlenie w PEP2040

tauron-1

TAURON Polska Energia S.A.

Za realizację Zielonego Zwrotu TAURONA oraz nadanie w ostatnich miesiącach tej strategii nowej dynamiki. Przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu będzie wyznaczało kierunek transformacji dla całego polskiego sektora energetycznego

ekoenergetyka

Grupa Ekoenergetyka S.A.

Za skuteczne i konsekwentne realizowanie założeń zrównoważonego i zeroemisyjnego rozwoju poprzez dynamiczną rozbudowę infrastruktury stacji szybkiego ładowania dla transportu publicznego i osobowego w Polsce i Europie

rumia

Gmina Rumia

Za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające obszar niezależności energetycznej w Rumi, oparte na idei zrównoważonego rozwoju, dbałości o interesy i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych

enea

Nagroda Bursztynowe Serce:

Enea S.A.

W uznaniu wsparcia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w przygotowaniach do XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz promowanie polskiego ruchu olimpijskiego pod hasłem #RazemPoEmocje

gryglas

Zbigniew Gryglas

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Za konsekwentne promowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim oraz działania na rzecz zwiększenia udziału polskich firm z sektora gospodarki morskiej w rynku offshore

morawiecka

Monika Morawiecka

Prezes Zarządu, PGE BALTICA

Za konsekwentne realizowanie Programu Offshore w grupie kapitałowej PGE, poprzez nadzorowanie przygotowań do budowy trzech farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim: Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3)

nfosigw-fin4

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Za skuteczne i konsekwentne realizowanie programu „Czyste powietrze”, czego efektem jest lepsze zarządzanie energią cieplną i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery

potegowo

Gmina Potęgowo

Za zrealizowanie inwestycji budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej oraz montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego gminy

nowe_logo_fundacja orlen

Nagroda Bursztynowe Serce:

Fundacja ORLEN

W uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wspieranie edukacji młodych ludzi poprzez programy stypendialne

michal-kurtyka

Michał Kurtyka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Za skuteczne przewodzenie polskiej prezydencji podczas COP24 oraz osobiste zaangażowanie w finalizację porozumień międzynarodowych zobowiązujących wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu

Mieczysław-Struk

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie województwa pomorskiego, poprawy efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego regionu, także poprzez rozwój kolejowego transportu publicznego

Filip-Grzegorczyk

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów branży energetycznej w zakresie polityki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski na arenie międzynarodowej

Ministerstwo-Duńskie-1

Ministerstwo Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu Królestwa Danii

Za podpisanie umowy międzyrządowej w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, a także zacieśnienie współpracy w obszarze energii i transformacji energetycznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Danii

Gaz-System

Gaz-System S.A.

Za konsekwentne i skuteczne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez realizację projektu Baltic Pipe

OrlenSA-1

PKN ORLEN S.A.

Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Państwa poprzez dywersyfikację źródeł zakupu ropy naftowej oraz rozwój segmentu upstream

ME

Ministerstwo Energii

Za skuteczne i konsekwentne wdrożenie mechanizmu rynku mocy w Polsce

Henryk-Baranowski

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Za skuteczne i konsekwentne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów ciepłowniczych i kogeneracyjnych  oraz utworzenie spółki dedykowanej PGE Energia Ciepła S.A.

ENEA

GRUPA ENEA S.A.

Za skuteczne i konsekwentne wspieranie rozwoju polskiej energetyki poprzez oddanie do eksploatacji najnowocześniejszej i największej jednostki wytwórczej w Polskiej energetyce – bloku energetycznego B11 w Elektrowni Kozienice

PGNIG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Za skuteczną i konsekwentną realizację polityki dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw gazu do Polski

PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej

Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów branży energetycznej w zakresie polityki energetycznej i gospodarczej na arenie międzynarodowej

Gmina-Pruszcz-Gdański-1

Gmina Pruszcz Gdański

Za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie gminy i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego

Piotr-Naimski

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz niezależności surowcowej kraju w ramach bezpieczeństwa energetycznego Polski

Adam-Gawęda

Adam Gawęda

Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Za konsekwentne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju

czarnecki

Ryszard Czarnecki

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki energetycznej i gospodarczej na arenie międzynarodowej

Henryk-Baranowski

Henryk Baranowski

Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Za konsekwentne i skuteczne wspieranie rozwoju polskiej energetyki poprzez rozwój i modernizację konwencjonalnych jednostek wytwórczych w oparciu o nowoczesne technologie – blok parowo-gazowy Elektrociepłowni Gorzów

IW

Igor Wasilewski

Prezes Zarządu, PERN S.A.

Za konsekwentne i skuteczne wdrażanie innowacyjnych i rozwojowych projektów w ramach nowej Strategii PERN S.A. oraz oddanie do eksploatacji Terminala Naftowego, wiodącego przedsięwzięcia energetycznego, służącego bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Jacek-Szymczak

Jacek Szymczak

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Za konsekwentne i skuteczne działania wspierające rozwój sektora ciepłowniczego w Polsce

ENEA

GRUPA ENEA S.A.

Za skuteczne i konsekwentne działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski poprzez przejęcie aktywów elektrowni Połaniec

Gmina-Gniewino

Gmina Gniewino

Za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie Gminy

MWiK-Kołobrzeg

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Wyróżnienie: Za uruchomienie zasilania ujęcia wody energią pochodzącą ze źródeł fotowoltaicznych

Krzysztof-Tchórzewski

Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

Za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju

Mariusz-Orion-Jędrysek

prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek

Sekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska

Za inicjatywy zmierzające do uporządkowania oraz optymalizacji polityki geologicznej i eksploatacji surowców na terenie Polski

ENEA

GRUPA ENEA S.A.

Za uzupełnienie łańcucha wartości o aktywa węglowe, a tym samym zabezpieczenie dostaw surowca do kluczowej inwestycji w segmencie wytwarzania

PSE

Polskie Sieci Energetyczne

Za realizację i uruchomienie połączenia transgranicznego „LitPol Link”

Fortum

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Za konsekwentny rozwój i ekspansję na rynku polskim

Gmina-Ustronie-Morskie-1

Gmina Ustronie Morskie

Za budowę farmy fotowoltaicznej jako efektywnej formy zagospodarowania terenu wysypiska

Grupa-GPEC

Grupa GPEC

Wyróżnienie: Za pomoc, wsparcie i zaangażowanie przy organizacji „Laboratorium Innowacji” w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2016

Olgierd-Dziekoński

Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

W uznaniu wieloletniej działalności na rzecz polskiej gospodarki a w szczególności na rzecz bezpieczeństwa sektora energetycznego

Maciej-Bando

Maciej Bando

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Za skuteczne równoważenie interesów firm energetycznych od ich odbiorców

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

Marcin Moskalewicz

Prezes Zarządu PERN S.A.

Za konsekwentne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

Krzysztof-Zamasz

Krzysztof Zamasz

Prezes Zarządu ENEA S.A.

Za konsekwentne realizowanie polityki inwestycyjnej
Grupy ENEA S.A.

Paweł-Olechnowicz

Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A

Za inicjatywę Central Europe Energy Partners (CEEP) czyli aktywne wsparcie dla polskiego przemysłu w Brukseli

Bursztyn Polskiej Gospodarki

trzeciakowska

Anna Łukaszewska – Trzeciakowska

Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Za konsekwentne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju poprzez skuteczne wsparcie projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Beznazwy-1

gen. dyw. Karol Molenda

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Za konsekwentne i skuteczne wzmocnienie potencjału obronnego Polski poprzez utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

376475565_838963664298770_8741134700076291953_n

Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki gospodarczej i energetycznej na arenie międzynarodowej

Tomasz_Zdzikot

Tomasz Zdzikot

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Za konsekwentne i skuteczne budowanie konkurencyjności miedziowego giganta na międzynarodowych rynkach poprzez realizowanie najwyższych w historii Spółki nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, a także wprowadzenie KGHM Polska Miedź S.A. na innowacyjną drogę rozwoju

P0jp0D5F_400x400

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Za opracowanie rozwojowej i perspektywicznej strategii rozwoju spółki zmierzającej do stworzenia innowacyjnego koncernu multisurowcowego napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny

348418903_580155887532966_5899319696257393464_n

Nagroda Bursztynowe Serce:

Fundacja JSW

W uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie celów statutowych Fundacji poprzez wspieranie projektów społecznych, niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także pielęgnowania pamięci historycznej

kowalczyk300x300

Henryk Kowalczyk

Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za konsekwentne i skuteczne realizowanie procesu konsolidacji sektora rolno-spożywczego w celu stabilizacji i umocnienia pozycji polskich podmiotów na rynku rolno-spożywczym, a także zapewnienia efektywniejszej produkcji, promocji i sprzedaży towarów oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce poprzez powołanie Krajowej Grupy Spożywczej

stawiarski300x300

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Za konsekwentne i skuteczne działania w zakresie poprawy dynamiki wzrostu gospodarczego i sytuacji finansowej województwa, a tym samym do zwiększenia potencjału gospodarczego i rozwojowego Województwa Lubelskiego

martyniuk300x300

Artur Martyniuk

Prezes Zarządu, POLREGIO S.A.

Za skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz konsekwentne budowanie potencjału innowacyjnego i rozwojowego POLREGIO S.A.

s-1200-630-scaled

Poczta Polska S.A.

Za konsekwentne i skuteczne realizowanie najważniejszych inicjatyw strategicznych spółki poprzez wdrażanie projektów rozwojowych takich jak Architektura Sieci Logistycznej (ASL) zwiększających długoterminowo potencjał i efektywność sieci logistycznej Poczty Polskiej w kraju i za granicą

Logo-fundacji-1

Nagroda Bursztynowe Serce:

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu

W uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie projektów na rzecz niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, podejmowania działań na rzecz dobra publicznego, a także aktywizowania i wspomagania rozwoju społeczności lokalnych w kraju

mjjbursztyn

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Za konsekwentne i skuteczne pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich na inwestycje rozwojowe polskiej gospodarki.

rgbursztyn

Rafał Gawin

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Za aktywny udział w zielonej transformacji polskiego rynku energii poprzez opracowanie rekomendacji skutecznie eliminujących bariery rozwoju rynku OZE w Polsce.

pdbursztyn

Przemysław Daca

Prezes Zarządu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Za innowacyjne działania na rzecz zwiększenia retencji korytowej – rzecznej, przeciwdziałającej skutkom suszy, co ma bezpośredni wpływ na Polską gospodarkę, rolnictwo i ogólną dostępność wody.

thbursztyn

Tomasz Hinc

Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Za realizację projektu „Polimery Police” – jednej z największych inwestycji w Europie Centralnej w branży chemicznej.

kghmbursztyn

KGHM Polska Miedź S.A.

Za skuteczne i konsekwentne realizowanie założeń strategii Spółki oraz osiągnięcie najlepszych od dekady wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. ugruntowujących status globalnego lidera wśród producentów miedzi.

pgebursztyn

Nagroda Bursztynowe Serce:

Fundacja PGE

W uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie działań wspierających projekty społeczne, działalność ekologiczną, ochronę zdrowia, edukację dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie pamięci historycznej.

witek

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

Za efektywne zarządzanie i koordynowanie pracami Sejmu w dobie pandemii w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa, a także ochronę konstytucyjnej stabilności instytucji państwa.

szaniawski

Michał Szaniawski

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej

Za intensywne działania służące budowaniu potencjału polskiego sektora kosmicznego, do których przyczyniły się: sukcesy na arenie międzynarodowej w postaci podpisanych porozumień m. in. z USSTRATCOM i NASA, wykorzystanie środków UE oraz konsekwentne budowanie narodowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej.

zus

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Za skuteczne wdrożenie rozwiązań mających na celu zapobieganie skutkom pandemii koronawirusa w Polsce poprzez ochronę zatrudnienia, a także zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej polskich firm w ramach Tarczy Antykryzysowej.

pkpplk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Za konsekwentne i skuteczne realizowanie Krajowego Programu Kolejowego poprzez poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów..

pgz-1

Nagroda Bursztynowe Serce:

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

W uznaniu za zaangażowanie całej Grupy w pomoc w walce z COVID-19 poprzez przekazanie kilkuset tysięcy masek, gogli, kombinezonów i innych artykułów szpitalom, ośrodkom zdrowia oraz służbom mundurowym.

Marek-Zagórski

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji

Za skuteczne i konsekwentne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyfryzacji usług administracji publicznej poprzez e-usługi w administracji oraz program mObywatel

Mariusz-Błaszczak

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

Za konsekwentne działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa Polski i zdolności obronnych Wojska Polskiego poprzez przyjęcie Planu Modernizacji Technicznej do 2026 r.

Jarosław-Gromadziński

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński

Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Broni Tadeusza Buka

Za konsekwentne formowanie nowego związku taktycznego w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych, a tym samym wzmocnienie potencjału obronnego Polski na wschód od Wisły

fot. Dariusz Iwanski
www.iwanski.com.pl
tel. 0048 601 362 305
foto.iwanski@yahoo.com

Marcin Chludziński

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A

Za skuteczne zarządzanie zapewniające stabilność finansową Grupy KGHM oraz konsekwentne realizowanie strategii spółki poprzez wdrażanie mechanizmów wspierających jej dalszy rozwój

Paweł-Borys

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Za skuteczną koordynację programów rozwojowych zwiększających długoterminowo potencjał inwestycyjny i gospodarczy Polski, realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Piotr-Naimski

Piotr Naimski

Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Za konsekwentne i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego Polski

Jadwiga-Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Za skuteczne i konsekwentne promowanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Elżbieta-Rafalska

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Za konsekwentne i skuteczne realizowanie polityki prorodzinnej poprzez program Rodzina 500plus

kowalczyk300x300

Henryk Kowalczyk

Minister Środowiska

Za zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego Polski poprzez wprowadzenie przepisów zwiększających efektywność ustawowych zadań monitoringowych i eliminacji szarej strefy w gospodarce odpadami

Wojciech-Kudelski

Wojciech Kudelski

Prezydent Miasta Siedlce

Za konsekwentne, wieloletnie i skuteczne działania zmierzające do zwiększenia potencjału i znaczenia gospodarczego miasta Siedlce

Ministerstwo-Finansów

Ministerstwo Finansów

Za skuteczne uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz wykrycie i udaremnianie przestępstw skarbowych o dużej wartości w mijającym roku

BOŚ-BANK

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Za aktywne i efektywne zaangażowanie w realizację przedsięwzięć przyczyniających się do ochrony środowiska i wspierających zrównoważony rozwój Polski

STADLER

STADLER POLSKA Sp. z o.o.

Za dynamiczny rozwój oraz działania przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki i myśli technologicznej

Andrzej-Adamczyk

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

Za skuteczne i konsekwentne realizowanie programu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej

Jerzy-Kwieciński-

Jerzy Kwieciński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Za konsekwentne i skuteczne reprezentowanie interesów kraju w zakresie polityki gospodarczej i strategii rozwojowej na arenie międzynarodowej

Kazimierz-Kujda

Kazimierz Kujda

Prezes Zarządu NFOŚiGW

Za konsekwentne i skuteczne działania wspierające projekty realizowane przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne i organizacje społeczne w zakresie polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wojciech-Wardacki

Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Za konsekwentne i skuteczne budowanie wizerunku polskiej chemii: bezpiecznej, innowacyjnej i przyjaznej środowisku

jozwowicz

Antoni Józwowicz

Prezes Zarządu Polimex- Mostostal S.A.

Za skuteczną restrukturyzację i wprowadzenie efektywnych modeli funkcjonowania Grupy Polimex-Mostostal

veolia

Veolia Energia Polska S.A.

Wyróżnienie: Za pionierską inwestycję „Inteligentna Sieć Ciepłownicza
w Warszawie”

Jarosław-Gowin

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Za konsekwentną realizację inicjatyw mających na celu budowanie współpracy między nauką i biznesem

Kazimierz-Smoliński

Kazimierz Smoliński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Za konsekwentne i skuteczne działania zmierzające do rozwoju gospodarczego kraju m. in. Mieszkanie+

Sławomir-Sosnowski

Sławomir Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Za działania zmierzające do zwiększenia potencjału gospodarczego Województwa Lubelskiego

bgk

Bank Gospodarstwa Krajowego

Za działania wspierające rozwój innowacji i inwestycji infrastrukturalnych