Rada programowa

>

dr Dariusz Gulczyński

dr Dariusz Gulczyński

dr Dariusz Gulczyński

Komisja Europejska

ŻYCIORYS

Członek zwyczajny Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, ekspert w komitecie Energy Efficiency – Technologies & Policies Committe przy World Energy Council (Londyn)

Wykształcenie:
– doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– magister ekonomii, Wydział Planowania i Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
– Studia podyplomowe, Rachunkowość, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
– Studia podyplomowe Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków, PWSOŚ Radom

Kariera zawodowa:
od marca 2010 – Holding Manager – SWL Polska, Grupa Stadtwerke Leipzig

2008-2010: Dyrektor ds. ekonomicznych- Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów SA

2007-2008: Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju – Quady Srem KT Racing Team

2005-2006: Dyrektor ds. Controllingu, CONDIX SA

1993-2004: Nauczyciel akademicki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Leader w Internationaller Controller Verein o/Wielkopolska

Zezwolenie Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych