Rada programowa

>

dr Jerzy Baehr

dr Jerzy Baehr

dr Jerzy Baehr

Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Partner Zarządzający

ŻYCIORYS

Współzałożyciel i partner zarządzający w kancelarii WKB. Kieruje zespołem prawa energetycznego.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w Oxfordzie, Lejdzie i Trydencie. W 1992 roku obronił pracę doktorską na temat prywatyzacji. W latach 1985-1999 pracował jako wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zarządu Associated European Energy Consultants – stowarzyszenia europejskich kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w zagadnieniach sektora energetycznego.

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, prywatyzacji, prawa zamówień publicznych, prawa antymonopolowego i prawa komunalnego. Jest współautorem bardzo cenionych komentarzy do prawa energetycznego i ustawy prawo o zamówieniach publicznych, a także publikacji z dziedziny prywatyzacji i prawa konkurencji.

Był wielokrotnie angażowany w prace parlamentarne związane z nowelizacją prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz prace nad pakietem nuklearnym. Kierował projektami realizowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o grant Banku Światowego. Opiniodawca Rady Przekształceń Własnościowych przy Premierze oraz członek wielu rad nadzorczych.