Rada programowa

>

Marek Kulesa

Marek Kulesa

Marek Kulesa

Towarzystwo Obrotu Energią
Dyrektor Biura

ŻYCIORYS

Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią – TOE (od rozpoczęcia działalności w 2003 roku). Absolwent Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Od 1999 wiceprezes, a w latach 2001 – 2005 prezes zarządu w jednej z polskich spółek konsultingowych. Członek TOE, PKEE. Przewodniczący Komitetu Rynki PKEE. Od grudnia 2010 roku Członek Zespołu ds. związanych z wprowadzeniem inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Polsce. Od lutego 2014 roku członek Zespołu doradczego ds. rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Od lipca 2015 roku Członek Komitetu Odwoławczego ds. certyfikacji instalatorów OZE. Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.