Rada programowa

>

Mariusz Jedynak

Mariusz Jedynak

Mariusz Jedynak

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Członek Zarządu

ŻYCIORYS

Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
Departamentem Administracyjnym
Biurem Poligrafii
Departamentem Zamówień Publicznych
Departamentem Legislacyjno-Prawnym