Rada programowa

>

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG S.A. w latach 2016-2020

ŻYCIORYS

Ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.). W latach 1980–1984 i 1986–1989 asystent w Państwowym Instytucie Geologicznym. Od 1989 do 1990 pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przewodniczył także grupie roboczej ds. utworzenia Agencji Rynku Rolnego. W latach 1990–1991 pracował, jako doradca ministra w Ministerstwie Przemysłu. Był również szefem Zespołu ds. Powołania Pełnomocnika Rządu ds. Promocji Przedsiębiorczości. Reprezentował Polskę w programie UNIDO „Inkubatory Businessu”.

W 1992 r. wiceprezes, członek zarządu RUCH S.A. W 1991 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zespołu Organizacyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Od września 1992 r. do grudnia 1996 r. – Radca Handlowy w BRH w Montrealu przy Ambasadzie RP w Ottawie. Od 1997 do 1998 Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Korporacji Technologii Ochrony Środowiska PAKTO S.A. Od stycznia 1998 r. do marca 2000 r., jako Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. infrastruktury, brał udział w pracach stałych komitetów RM oraz w zespołach zadaniowych m.in.: ds. ubezpieczeń transakcji eksportowych, ds. ceł i infrastruktury celnej, ds. restrukturyzacji kolejnictwa, energetyki i ds. dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

Od lipca 2000 r. do marca 2002 r. był wiceprezesem zarządu ds. handlu i restrukturyzacji w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. (PGNiG S.A.), gdzie odpowiadał za przekształcenie Spółki w grupę kapitałową, restrukturyzację portfela kontraktów importowych. Od 2002 r. do 2006 r. radny Miasta St. Warszawy, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 31 października 2005 r. został powołany na stanowisko ministra gospodarki. Sprawowanie zakończył funkcji 16 listopada 2007 r. W 2010 został szefem rady Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).