Rada programowa

>

płk dr Piotr Potejko

płk dr Piotr Potejko

płk dr Piotr Potejko

ASIS International Poland Chapter
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, obecnie adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pułkownik, funkcjonariusz, wieloletni Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ekspert i uczestnik prac komisji sejmowych, przedstawiciel prezesa rady ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych oraz przedstawiciel strony polskiej w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Kontroler i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Działalność naukowa skupiona na zagadnieniach szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Współautor wielu publikacji i książek, głównie z zakresu prawa i bezpieczeństwa, m.in. współredaktor prac: Terroryzm – materia ustawowa? (2009); Kryminalistyka w pracy służb specjalnych i porządku publicznego (2014).