Rada programowa

>

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o
Przewodniczący Rady Nadzorczej

ŻYCIORYS

Posiada wykształcenie zarówno prawne, jak i techniczne. Ukończył studia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, gdzie wcześniej był zastępcą Dyrektora.

Obecnie jest odpowiedzialny za przygotowanie polityki energetycznej, jak również za ramy prawne dla sektora energetycznego. Ponadto nadzoruje sprawy związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej w Polsce, jak i bezpiecznym działaniem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Uczestniczył w opracowywaniu bonów skarbowych, które doprowadziły do zmian strukturalnych w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej, zwiększył bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wprowadził system białych certyfikatów jako środek promowania inwestycji efektywności energetycznej w Polsce.

Pracował na rzecz dostosowania ustawodawstwa krajowego do wymogów prawnych Unii Europejskiej.

Mówi płynnie w jęz. angielskim i niemieckim oraz na poziomie podstawowym w jęz. francuskim.