Grupa ECB

Europejskie Centrum Biznesu Spółka Jawna

istnieje od 2003 roku. Jest firmą zajmującą się organizowaniem prestiżowych spotkań biznesowo-gospodarczych w postaci kongresów, konferencji i warsztatów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym skierowanych do najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarczych.

www.ecb.biz.pl

Europejskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

rozpoczęła swoją działalność w ramach Grupy ECB od 2014 roku. ECB Sp. z o.o. zajmuje się działalnością edukacyjną i oświatową. Działa głównie na terenie województwa lubelskiego i jest organem zarządzającym „Akademia Fabryka Wiedzy”.

Szczegółowe informacje: www.fabryka.lublin.pl