Agro Security Forum AGROSEC 2016

Prelegenci

Witold Boguta, Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
Zbigniew Chołyk, Prezes Zarządu, LubApple
Jan Dąbrowski, Prezes, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
Zenon Daniłowski, Prezes Zarządu, Makarony Polskie S.A.
Beata Drewnowska, Dziennikarka Dziennika Rzeczpospolita
Ewa Domańska – Naczelnik Wydziału Produkcji Zwierzęcej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Maria Fajger, Zastępca Prezesa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Leszek Hądzlik, Prezydent Federacji, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
prof. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Marcin Kwasowski, Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Dyrektor Instytutu, Instytut Ogrodnictwa
Robert Kremser, Dyrektor ds. Rozwoju, Bisnode Polska Sp. z o.o.
Ewa Lech, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
prof. Eberhard Makosz, Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
Mirosław Maliszewski, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP
dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Marek Moczulski, Prezes Zarządu, Bakalland
Robert Niczyporuk, Radca Prawny, Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Jakub Olipra, Ekonomista w Departamencie Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A.
Julian Pawlak, Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków
Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Janusz Rodziewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Rzeźników Wędliniarzy RP
Wiesław Różański, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Grzegorz Rykaczewski, Analityk Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.
Jarosław Sachajko, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
Kazimierz Sumisławski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Paweł Stamburski, Dyrektor Departamentu Agrobiznesu, Bank Zachodni WBK S.A.
Andrzej Soroka, Dyrektor Handlowy, Polmlek Sp. z o.o.
Marta Skrzypczyk, Koordynatorka Zespołu Analityków Sektora Rolno-Spożywczego, Bank Zachodni WBK S.A.
Leszek Wiwała, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy
Michał Wójciak, Dyrektor Biura Interwencji, Agencja Rynku Rolnego
Stanisław Wieczorek, Wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich
Andrzej Wojciechowicz, Założyciel FMCG Business Consulting
Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Galeria

Partnerzy