I edycja Economic Security Forum ECONSEC 2016

Prelegenci

prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prodziekan ds. naukowych, Akademia Obrony Narodowej
dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Zarządu, PIIT;
dr Łukasz Kister – Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.
Maks Kraczkowski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego
dr inż. Krzysztof Łokaj – Dyrektor Zarządzający, PIPC
dr Krzysztof Malesa – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Grzegorz Matyasik – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl
prof. Andrzej Najgebauer – Wojskowa Akademia Techniczna
Paweł Nazarewski – Ekspert PIRC ds. cyberbezpieczeństwa
Marcin Olszewski – Prezes Zarządu, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
dr Mariusz Olszewski – Akademia Obrony Narodowej
prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa
Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich
płk Piotr Potejko – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki
Olgierd Pogorzelski – Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
dr Marcin Sienkiewicz – Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
dr Jowita Sobczak – Społeczna Akademia Nauk, Instytut Bezpieczeństwa
Tomasz Szewczyk – Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa PWPW, Ekspert Instytutu Kościuszki
Piotr Trąbiński – p.o. Dyrektora Departamentu Santander Universidades, Bank Zachodni WBK
prof. Agata Tyburska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
Izabela Walczak – Naczelnik Wydziału Rezerw Strategicznych, Ministerstwo Energii
ppłk Jarosław Walczak – Akademia Obrony Narodowej
dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska
Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
dr Aleksandra Zięba – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych

Galeria

Partnerzy