I Krajowe Forum Menadżerów ZOZ – MEDIMANAGER

Prelegenci

prof. Michał Kulesza – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
dr hab. Marcin Matczak – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Jan Bagatela – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Krzysztof Dyba – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Anna Glapa – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Wojciech Hartung – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Grzegorz Mączyński – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Piotr Pawłowski – Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Galeria

Partnerzy