I Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES – Waste & Water 2011

Prelegenci

Grzegorz Bonar – CDM Sp. z o.o.
Krzysztof Choromański – Ekspert Związku Miast Polskich
Aleksander Gabryś – Menedżer, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa biznesowego, Ernst & Young
Wojciech Głuszczak – Prezes Zarządu, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
Tomasz Grabowski – Doradca Ministra Środowiska
Dr Dariusz Gulczyński – Holding Manager, SWL Polska
Jerzy Kędzierski – CDM Sp. z o.o.
Szczepan Lewna – Prezes, SWL Polska
Małgorzata Ostrowska – Sejmik Województwa Pomorskiego
Michał Piskorz – Kierownik Zespołu Dialogu NFOŚiGW
Krzysztof Siwek – Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Dr inż. Andrzej Skalmowski – Główny Technolog, SEEN Technologie
Małgorzata Skucha – Prezes, NFOŚiGW
Krzysztof Ważny – Członek Zarządu Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Zdzisław Zabiełło – Dyrektor ds. Projektowania i Nowych Technologii, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Galeria

Partnerzy