I Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Prelegenci

Maciej Bando – Wiceprezes URE;
Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.;
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk ds. Polityki Gospodarczej;
Daniel Borsucki – Wiceprzewodniczący Forum Odbiorów Energii Elektrycznej i Gazu, Członek Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Członek polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki;
Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.;
Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A.,
Marek Dec – Prezes Zarządu, ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.;
dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna;
Aleksander Grad – Prezes Zarządu, PGE Energia Jądrowa S.A.;
dr Paweł Grzejszczak – Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka ;
dr Dariusz Gulczyński – ekspert w Światowej Radzie Energetycznej;
Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose;
Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki;
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska;
Tomasz Karaś – Dyrektor Departamentu Strategii, PGNiG S.A.;
prof. Grzegorz Kołodko – Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003;
Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;
Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Wojciech Kozak – Członek Zarządu ds. Produkcji i Energetyki, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.;
Jerzy Kurella – Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;
Monika Kuusela – Manager, Regulatory Affairs Fortum, Heat Division, ekspert w Energy Policy WG Euroheat & Power;
Przemysław Ligenza – p.o. Prezesa, Urząd Dozoru Technicznego;
Jan Lityński – Doradca Prezydenta RP;
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP;
Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.;
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Grupa LOTOS SA;
Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń S.A.;
Elżbieta Niebisz – Prezes zarządu Elektrim VOLT SA;
Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego;
Janusz Różalski – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki, OPEC Gdynia Sp. z o.o.;
dr inż Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych;
Ludwik Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.;
Marek Paweł Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS S.A.;
Janusz Steinhoff – b. Wicepremier i Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka;
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych ENERGA SA;
Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej;
Igor Wasilewski – Członek Zarządu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
Mariusz Wójcik – Członek Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej;
Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.;

Galeria