I Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2015

Prelegenci

Edward Bajko, Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Maciej Barycki, Prezes Zarządu, Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.
Tomasz Bembenek, Dyrektor o. Lublin, Bank Gospodarstwa Krajowego
Krzysztof Borkowski, Prezes Zarządu, Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o. o.
Mieczysław Borowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
Robert Bronisz, Dyrektor, ABM Greiffenberger Polska
Witold Choiński, Prezes Zarządu, Związek Polskie Mięso
płk dypl. Piotr Chudzik, Szef WSW, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
Leszek Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP
Wiktor Doktór, Prezes Fundacji, Fundacja Pro Progressio
Beata Drewnowska, Redaktor, Dziennik „Rzeczpospolita”
dr Filip M. Elżanowski,  Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna
Andrzej Gantner, Członek Zarządu, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
dr hab. Jarosław Gryz prof. AON, Profesor, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa Państwa
dr Paweł Grzejszczak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Artur Habza, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski w Lublinie
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Krzysztof Hetman, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemikaliów Przemysłowych i Tworzyw Sztucznych, BASF Polska Sp. z o.o.
Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Jerzy Jan Jóźkowiak, Prezes, Poczta Polska S.A.
Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Włodzimierz Karpiński, b. Minister Skarbu Państwa
Marek Kossowski, Prezes, IPE TRADING Sp. z o.o.
prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Barbara Koszułap, Zastępca Dyrektora, Biuro Relacji Międzynarodowych, Grupa LOTOS S.A.
prof. dr hab. Stanisław Koziej, b. Szef BBN, Akademia Obrony Narodowej
Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” Spółka Akcyjna
Jerzy Kuliński, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Sławomir Kułakowski, Prezes Izby, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
Agnieszka Łakoma, Redaktor, Dziennik „Rzeczpospolita”
Jacek Łukaszewski,  Prezes Schneider Electric Polska
Mirosław Maliszewski, Prezes Zarządu, Związek Sadowników RP
Tomasz Małecki, Prezes LPNT, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
Maciej Maniecki, Prezes, Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Robert Mościcki,  Dyrektor Comarch S.A. Oddział Lublin
Włodzimierz Mucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci
Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Marek Okularczyk, Dyrektor Programu Cyfrowa Kultura, IBM Polska
Artur Palac, Dyrektor Delivery Center Sii w Lublinie, Sii Lublin
Łukasz Piechowiak, Główny Ekonomista Bankier.pl
prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, Prorektor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
płk dr Piotr Potejko, Doradca, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Piotr Romańczuk, Wiceprezes Zarządu, LUBELLA Sp. Z o.o.
Adam Rychliczek, Dyrektor o. Lublin, Agencja Rynku Rolnego
Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów Energetycznych
Janusz Skulich, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Jacek Socha, Wiceprezes PwC Polska
Bartosz Soroczyński, Wiceprezes Philips Lighting Poland S.A.
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Rafał Szczepański, Wiceprezes Zarządu, BBI Development S.A.
Tomasz Szubiela, Dyrektor Zarządzający Spółki Polskie LNG
Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Arkadiusz Świerczewski, Dyrektor Biura Projektów Innowacyjnych, PKN ORLEN S.A.
Mariusz Turski, Prezes AIP SEED CAPITAL Sp. z o. o.
prof. Mirosław Wendeker, Kierownik Katedry, Politechnika Lubelska
Bronisław Wesołowski, Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
Jan Wiater, Ekspert NFOŚiGW
Marek Wośko, Prezes Zarządu, MAW Telecom International S.A.
Elektroenergetyczne S.A.
dr Przemysław Zaleski, Ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki Ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki
dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
ks. prof. Stanisław Zięba,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Galeria

Partnerzy