II Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES – Waste & Water 2012

Prelegenci

Jarosław Błaszczak – Partner, Ernst & Young
Paweł Chudziński – Prezes, Aquanet S.A.
Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd Miasta St. Warszawa
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP
Bill Easton – EY Director, Ernst & Young
Zbigniew Gieleciak – Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
Dorota Jakuta – Dyrektor, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
Roman Jarząbek – Dyrektor Gdańskiej Delegatury, UOKIK w Gdańsku
Jarosław Kania – Prezes Zarządu, GPW SA w Katowicach
Andrzej Kruk – Veolia Woda
Barbara Mulik – Główny Inspektorat Sanitarny
Andrzej Porawski – Dyrektor, Związek Miast Polskich
Antonin Raizl – EY Manager, Ernst & Young
Klara Ramm-Szatkiewicz – Członek Zarządu, MPWiK SA w Warszawie

Galeria

Partnerzy