II Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Prelegenci

Tomasz Adamczyk – Prezes, Instytut Innowacyjnych Technologii;
Tadeusz Aziewicz – Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa;
Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE;
dr Monika Białek – Uniwersytet Gdański
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej;
Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza
Jan Chadam – Prezes Zarządu, OGP GAZ-SYSTEM S.A.;
Andrzej Czerwiński – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki;
Marek Dec – Prezes Zarządu, ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.;
Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;
Henryk Dworakowski – Dyrektor Generalny Oddziału Wybrzeże, EDF Polska S.A.;
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna;
Agnieszka Ferek – Partner, Baker & McKenzie;
Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
Andrzej Gajewski – Prezes PGNiG Termika SA;
prof. Anna Zielińska-Głębocka – Członek Rady Polityki Pieniężnej.
Paweł Graniewski – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku;
Katarzyna Grzejszczak – Dyrektor w Departamencie Realizacji Projektów, ENERGA Innowacje;
dr Dariusz Gulczyński – Associated Expert, World Energy Council
Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright.
Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego;
Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej;
Sebastian Janda – Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska;
Włodzimierz Kędziora – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.;
Małgorzata Klawiter-Piwowarska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego;
Magdalena Kogut-Czarkowska – Mecenas, Baker & McKenzie;
prof. Grzegorz Kołodko – Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003
Piotr Kołodziej – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie SA;
Marek Kossowski – Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej;
Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Zbigniew Kozak – Business Development Manager, Swarco Traffic Polska Sp. z o.o., Poseł na Sejm V i VI kadencji;
Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
Stanisław Kubacki – Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A.
Piotr Lasecki – Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego;
Michał Lubieniecki – Wiceprezes Zarządu, Polskie Inwestycje Rozwojowe;
Marcin Ludwicki – Wiceprezes Zarządu, ENERGA OBRÓT S.A.;
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra, Polska Agencja Prasowa.
Michał Machlejd – Prezes Zarządu, DALKIA Warszawa S.A.;
dr Krzysztof Martyniak – Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, Uniwersytet Warszawski;
Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń S.A.;
Damian Mucha – Prezes Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE;
Remigiusz Nowakowski – Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, Fortum Power and Heat Polska;
Paweł Oboda – Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i CSR, KGHM Polska Miedź S.A.;
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.;
Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
Małgorzata Ostrowska – b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego;
Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu, ZA Puławy SA, Grupa Azoty;
Piotr Rutkowski – Dyrektor Programu, Wydział Współpracy z Energetyką, Orange Polska;
Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ;
dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; 
Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW;
Jacek Socha – Wiceprezes PwC Polska;
Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupa LOTOS SA;
dr Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Andrzej Stanuch – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin;
Janusz Steinhoff – b. Wicepremier i Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka;
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej;
Cezary Szwed– Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; 
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA S.A.;
Jowita Twardowska – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS S.A.;
Edmund Wach – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA.
Oskar Waluśkiewicz – Adwokat, Baker & McKenzie;
Igor Wasilewski – Członek Zarządu, GPEC Sp. z o.o.
Marek Woszczyk – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
Piotr Woźniak– b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska, b. Główny Geolog Kraju.
Mariusz Wójcik – Dyrektor, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Kamil Wyszkowski – National Representative – United Nations Global Compact.

Galeria

Bursztyny Polskiej Energetyki

Otwarcie

sesja Ciepło i Kogeneracja

sesja CSR

Efektywność i Innowacyjność

Panel 1

Efektywność i Innowacyjność

Panel 2

Efektywność i Innowacyjność

Panel 3

Energetyka i Gospodarka

Panel 1

Energetyka i Gospodarka

Panel 2

Energetyka i Gospodarka

Panel 3

sesja Plenarna

sesja Pomorski Mix

sesja Rynek Energii Elektrycznej

Partnerzy