II Specjalna edycja Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL – POWERPOL HEAT

Prelegenci

Tomasz Adamczyk – Dyrektor URE
Janusz Cierpiał – Kierownik Działu Rozwoju i Planowania Rynku, PGNiG S.A.
Norbert Grudzień – Członek Zarządu POLENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.
Dariusz Gulczyński – Dyrektor SWL Polska Sp. z o.o.
Włodzimierz Kędziora – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej, Dalkia Łódź S.A.
Krzysztof Krasowski – Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju ENERGA KOGENERACJA Sp. z o.o.
Jerzy Łaskawiec – Prezes SEFAKO SA
Joanna Strzelec-Łobodzińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP
Jerzy Palczewski –
Michał Piskorz – Kierownik Zespołu Strategii i Analiz NFOŚiGW
Bogusław Regulski – Wiceprezes IGCP
Agnieszka Sosnowska – Naczelnik Wydziału ds. Pakietu Klimatyczno – Energetycznego MŚ.
Igor Wasilewski – Prezez GPEC Sp. z o.o.

Galeria

Partnerzy