III Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT

Prelegenci

Tomasz Adamczyk – Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki
Marian Babiuch – Prezes, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Paweł Bogusławski – Naczelnik Wydziału ds. Analiz i Gospodarki Ciepłowniczej Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Adam Dobrowolski – Dyrektor Oddziału Centralnego, Urząd Regulacji Energetyki
Mariusz Grochowski – Członek Zarządu, PGNiG Termika S.A.
Norbert Grudzień – Prezes Zarządu, POLENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.
Dr Dariusz Gulczyński – Holding Manager, SWL Polska, Światowa Rada Energii
Włodzimierz Kędziora – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej DALKIA Łódź S.A.
Olaf Kopczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska
Jerzy Łaskawiec – Prezes, SEFAKO S.A.
Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, Kompania Węglowa S.A.
Dr inż. Andrzej Olszewski – Ekspert Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Michał Piskorz – Kierownik Zespołu Dialogu, NFOŚiGW
Łukasz Szostak – Pełnomocnik ds. Nadzoru nad Spółkami Celowymi, PGNiG S.A.
Paweł Szymanowski – Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Eksploatacji i Produkcji, SPEC S.A.
Maciej Tomaszewski – Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu, Consus S.A.

Galeria

Partnerzy