IV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT

Prelegenci

Tomasz Adamczyk, Dyrektor, New Energy Transfer
Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy S.A.
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
Norbert Grudzień, Prezes Zarządu, Aisan Kogeneracja Sp. z o.o.
Dariusz Gulczyński, Światowa Rada Energetyczna
Tomasz Karaś, Dyrektor Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej, PGNiG S.A.
Włodzimierz Kędziora, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej, DALKIA POLSKA S.A.
Marek Kossowski, Prezes Zarządu, EnercoNet Sp. z o.o.
Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Michał Machlejd, Prezes Zarządu, DALKIA Warszawa S.A.
Marcin Malicki, Technology Director, New Energy Transfer
Jan Mazurkiewicz, Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.
Remigiusz Nowakowski, Power Plant Investment Manager, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
dr inż Andrzej Olszewski, Ekspert IGCP, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
doc. dr inż. Paweł Skowroński, Instytut Techniki Cieplnej
Agnieszka Szypulska, Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki
Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia „Zielona Góra”S.A.

Galeria

Partnerzy