IV Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Prelegenci

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu, Ekoinbud
Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej
dr Jerzy Baehra – Partner w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.
Andrzej Bułka – Dyrektor Zarządzający Fracht FWO Polska
Jan Biernacki – Manager, Energy Group, PwC Polska
Dominik Brach – Wiceprezes Zarządu, DB Energy Sp. z o.o.
Tomasz Blacharski – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marian Babiuch – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Marcin Bruszewski – Dyrektor ds. Prawnych, Region Polska, Fortum Power and Heat Sp. z o.o.
Zbigniew Canowiecki – Prezes, Pracodawcy Pomorza
Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Pomorski Urząd Marszałkowski;
Jarosław Dybowski – Prezes Zarządu, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.
Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energii, Ministerstwo Energii
Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
Patryk Demski – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Partner, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna, Uniwersytet Warszawski
dr Dariusz Gulczyński – Światowa Rada Energii
Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego
Adam Gawęda – Senator RP
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej
Rafał Hajduk – Partner w Kancelarii Norton Rose Fulbright
Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej STK
Adam Janczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska
Marek Kossowski – Prezes Zarządu, Polish Trading Point S.A.
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
Sławomir Kiszkurno – Kierownik JRP, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku
Rafał Kosecki – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Dariusz Kaśków – Prezes Zarządu, Grupa ENERGA S.A.
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Grupa ENEA S.A.
Włodzimierz Kędziora – Wiceprezes Zarządu, VEOLIA Energia Polska S.A.
Elżbieta Kowalewska Dyrektor, EDF Polska Oddział Wybrzeże
Paweł Kowalczyk – Dyrektor Inwestycyjny, Centrum Rozwoju Energetyki
Izabela Kielichowska – Członek Zarządu, PSEW
Konrad Kula – Kierownik Projektu Smart Home, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o
Barbara Koba – Dyrektor O/Gdańsk, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC
Dominik Landa – Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk S.A.
Agnieszka Łakoma – Dziennikarka specjalizująca się w problematyce energetyki
Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Dominik Mieczkowski – Infracorr Sp. z o.o.
Radosław Majewski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Enspirion Sp. z o.o.
Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS S.A.
Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Beata Maciejewska – Pełnomocnik  ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, Miasto Słupsk
Włodzimierz Mucha – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Paweł Poncyliusz – b. Minister Gospodarki
Roman Pionkowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.
Łukasz Pawłowski – Dyrektor ds. Rozwoju, Grupa GPEC
Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.
Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Małgorzata Sądej – Specjalista ds. Realizacji Usług, Infracorr Sp. z o.o.
dr inż. Janusz Steinhoff – Doradca Zarządu PwC Polska
Joanna Strzelec-Łobodzińska – b. Wiceminister Gospodarki
Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Kamil Szydłowski – Dyrektor Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej
Tadeusz Syryjczyk – Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Jacek Socha – Wiceprezes, PwC Polska
Bartosz Soroczyński – Ekspert ds. Rynku Energii
Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.
Anna Wiosna – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Pełnomocnik ds. Sektora Energetycznego, HOCHTIEF Polska S.A.
Andrzej Wołosz – Przewodniczący Rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Tadeusz Zakrzewski – Dyrektor Pionu Handlowego, ZMPG
dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska

Galeria

Partnerzy