IXV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2023

Relacja

W dniach 9 – 10 października 2023 r. w Lublinie odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2023, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodnim tegorocznej edycji było: Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań.

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu odczytane zostały listy do uczestników Szczytu od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Następnie w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego Prelegentów i gości powitał Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Sesję Plenarną otwierającą Szczyt poprzedziło podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Uroczystość tą poprowadził Pan Piotr Chęciński, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Po krótkim wstępie zarysowującym obszar i kierunki współpracy na scenę zostali zaproszeni Pan Tomasz Zdzikot Prezes żarządu KGHM Polska Miedź S.A. a następnie Pan Kasjan Wyligała Prezes Zarządu Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Podczas tych wystąpień zaakcentowano korzyści, które właśnie zainicjowana współpraca przyniesie obu spółkom. W podpisaniu listu intencyjnego wzieli udział: ze strony KGHM Polska Miedź S.A. Pan Prezes Tomasz Zdzikot oraz Krzysztof Wodejko Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, zaś ze strony LW Bogdanka Pan Prezes Kasjan Wyligała oraz Pan Dariusz Dimkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji. Podpisanie listu odbyło się w obecności: Pani Minister Anny Łukaszewskiej Trzeciakowskiej, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pana Ministra Artura Sobonia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zbigniewa Wojciechowskiego Wicemarszałka Województwa Lubelskiego oraz Sylwestra Tułajewa Posła na Sejm RP.

Sesją otwierającą Szczyt OSG 2023 była Sesja Plenarna pt. „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań” . Debata podzielona została na dwie części – w pierwszej wzięli udział: prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Społecznych przy Prezydencie RP, Doradza Prezesa NBP; Yaroslav Demchenkov – Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukrainy; Maciej Golubiewski – Szef Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa, Komisja Europejska; Anna Łukaszewska Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni; Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Marcin Wasilewski – Zastępca Prezesa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Marek Wesoły – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego; Mariusz Marszałkowski – Redaktor Naczelny, Polon.pl

Początek sesji poświęcony został bieżącej sytuacji gospodarczej Polski oraz wyzwaniom przed którymi stanął nasz kraj w wyniku wojny w Ukrainie. Dużo uwagi poświęcono także działaniom podjętym przez Komisję Europejską i działaniom Polski na arenie międzynarodowej mającym na w celu zapanowanie nad cenami surowców energetycznych poprzez wprowadzenie limitu cenowego w hurtowych transakcjach  na rynku gazu. Następnie odniesiono się do kwestii obecnej roli Państwa, jako kreatora i gwaranta bezpieczeństwa energetycznego oraz działań chroniących zarówno przedsiębiorców jak i obywateli przed drastycznymi podwyżkami cen energii oraz nośników energii. Następnie odniesiono się do kwestii strategii bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki oraz nowej perspektywy budżetowej UE. Dużo uwagi poświęcono kwestiom skutków inflacji oraz horyzontowi wzrostów cen.  Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Ukrainy który podziękował za dotychczasowe bezprecedensowe wsparcie dla swojego kraju w wojnie z Rosją oraz zaapelował o kontynuację wsparcia w wymiarze militarnym, gospodarczym oraz społecznym. Odniesiono się także do roli i zadań samorządów w tym trudnym dla Polski okresie.

W ramach Sesji Plenarnej odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 202”Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

 

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2023” zostali:

Anna Łukaszewska – Trzeciakowska Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

gen. dyw. Karol Molenda – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu

Tomasz Zdzikot Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wyróżnienie „Bursztynowe Serce” zostało przyzanane Fundacji JSW

 

W drugiej części Sesji Plenarnej „Gospodarka po kryzysie” wzięli udział: Mariusz Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Olena Sukmanowa – wspólnik Kancelarii Prawnej Sayenko Charenko, Członek Rady Nadzorczej funduszu „Save Ukraine”, b. pierwsza Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju;Pan Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe; Konrad Wyrwas – Dyrektor ds. Strategii Rozwoju i PR Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa; dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Moderatorem panelu była Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający ,,Adwokaci i Radcowie Prawni’’ Sp. k. Izabella Żyglicka Wspólnicy.

Kolejny Panel „Energetyka – scenariusze rozwoju” poprowadzony został przez Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl Wojciecha Jakóbika, zaś w dyskusji wzięli udział: Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o.o; Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEEGC „Energoatom”; Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu, ZE PAK S.A.; Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny, OX2 Polska. Zaproszeni goście dużo uwagi poświęcili zmiano w Polityce Energetycznej Państwa 2040, działaniom w ramach Fitfor 55, a także inwestycjom ujętym w strategiach grup energetycznych, współpracy Spółek Skarbu z operatorami prywatnymi i samorządami, jak również sieciom energetycznym jako elementowi niezbędnymi do rozwoju OZE.

Panel „Rozwój, inwestycje, innowacje” został poprowadzony przez Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl Wojciecha Jakóbika, jako kontynuacja panelu Energetyka. W roli prelegentów wystąpili:  Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.; Grzegorz Kotte – Ekspert ds. energetyki, Wiceprezes Zarządu ds. technicznych Enea Wytwarzanie; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Seweryn Szwarocki – Dyrektor ds. inwestycji i zrównoważonego rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. Prelegenci dużo uwagi poświęcili nowym projektom rozwojowym spółek węglowych oraz scenariuszom koncernów w obszarze energetyki węglowej w kontekście zarówno kryzysu wschodniego jak i regulacji UE.

Panel „Bezpieczeństwo Narodowe” moderowany był przez płk dr Piotra Potejko Prezesa Zarządu, ASIS International Poland Chapter Udział w charakterze prelegentów wzięli: Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Jakub Groszkowski – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Beata Janowczyk – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; Łukasz Kiliński – Prezes Zarządu, Country Manager Grupy Coface w Polsce; Sławomir Kułakowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju; Paweł Ziemnicki – Dyrektor Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego; Marcin Krajewski – Oficer GROM. Eksperci odnieśli się do tematu zasobów i sprzętu wojskowego pozostającego w dyspozycji naszej armii, kwestii inwestycji Państwa w najnowsze systemy obronne oraz zasobów (ludzkich, know how oraz sprzętowych) pozwalających na rozwój rodzimych systemów obrony. Dużo uwagi poświęcono także obronie naszej cyberprzestrzeni oraz budowaniu odporności infrastruktury na zewnętrzne ataki. Prelegenci odnieśli się również do tematu współpracy Polska – NATO, oraz korzyści wynikających dla Wojska Polskiego w związku z dostępem do najnowocześniejszych technologii.

Sesja II składająca się z dwóch paneli pt. „Zielona transformacja” oraz „Infrastruktura i transport” odbywała się równolegle do paneli Energetyka oraz Rozwój Inwestycje, innowacje.

Panel Zielona transformacja”  moderowany był przez Mariusza Marszałkowskiego – Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Tomasz Matan – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Enea Ciepło Sp. z o.o.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Panel poświęcony był różnym wizjom transformacji sektora ciepłowniczego oraz wyzwaniom zarówno technologicznym jak i środowiskowym, przed którymi stają zarówno duże spółki ciepłownicze jak i lokalne przedsiębiorstwa tej branży. Stanowiło to wstęp do omówienia kwestii kapitału na inwestycje i innowacje, a także rozważań nad wodorem jako paliwem przyszłości. Dużo uwagi poświęcono tematom nieoczekiwanego renesansu węgla w kontekście ograniczonej dostępności surowców. Próbowano także znaleźć odpowiedź na pytanie czy wojna w Ukrainie przyspieszy czy opóźni  proce odchodzenia od paliw kopalnych zarówno w polskim przemyśle jak i w całej Europie. 

Panel „Infrastruktura i transport” moderowany był przez Mecenasa dr Krzysztofa Jaroszyńskiego Adwokata, Adiunkta na WPiA UW, b. Prezes UTK oraz Of Counsel w Kancelarii Elżanowski & Partnerzy. W debacie wzięli udział: Karol Adamaszek – Zastępca Dyrektora, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.; Maciej Brzozowski – Szef przedstawicielstwa, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Wojciech Jurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Janusz Kućmin – Dyrektor Sprzedaży, Stadler Polska Sp. z o.o.; Dariusz Szmel – Członek Zarządu Kyosan Europe sp. z o.o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Polska Izba Spedycji i Logistyki. Dużo uwagi poświęcono kwestiom zmieniających się kosztów transportu, jego bezpieczeństwu oraz scenariuszom rozwoju branży która ucierpiała znacznie zarówno przez pandemię, inflację oraz wzrost kosztów działalności. Poruszony został temat infrastruktury dla elektromobilności, zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę i tempo rozwoju. Następnie uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest przestrzeń na rozwój infrastruktury XXI w. w Polsce. Stanowiło to wstęp do szerszych rozważań nad strategią transportową dla Polski po pandemii. Dużo uwagi poświęcono tematowi optymalizacji i synergii pomiędzy różnymi formami transportu w nadchodzących latach.

Sesja III składała się z dwóch paneli dyskusyjnych pt. „Samorząd lokalny” oraz „OZE jako priorytetowy kierunek zielonej transformacji”.

PanelSamorząd lokalny” był moderowany przez Jarosława Jóźwiaka Adwokata, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni zaś w dyskusji wzięli udział: Zdzisław Antoń – Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lublinie, Starosta Lubelski, Starostwo Powiatowe w Lublinie; Bartłomiej Bałaban – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Renata Kozłowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Miasto Stołeczne Warszawy; Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wola, Miasto Stołeczne Warszawy; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający ,,Adwokaci i Radcowie Prawni’’ Sp. k. Izabella Żyglicka Wspólnicy. Zaproszeni prelegenci omówili role i działania samorządów w obliczu nowych wyzwań społecznych, finansowych oraz makroekonomicznych, wynikających z trwającej nadal wojny w Ukrainie. Dużo uwagi poświęcono niedostępnym środkom z KPO, co zagraża zarówno utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycji, jak i zdolności zarządzania dotychczasowymi programami inwestycyjnymi. Ciekawym tematem poruszanym przez samorządowców była ich realna skuteczność i wpływ na budowanie potencjału gospodarczego regionu.

Panel „OZE jako priorytetowy kierunek zielonej transformacji” poprowadzony został przez Janusza Pietruszyńskiego Redaktora Naczelnego Cire.p, zaś w debacie wzięli udział Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego ds. Rozwoju Gospodarczego; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej; Arkadiusz Kosiel – Prezes Zarządu Fortum Silesia S.A., Członek Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Michał Kubecki – Prezes Instytutu OZE Sp. z o.o., Członek Rady Doradczej TREMW; Dawid Mikuszewski – Główny Specjalista, Wydział Energii, Departament Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Arkadiusz Musielewicz – Prezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.; Tomasz Rodziewicz – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii, TAURON Dystrybucja S.A.; Bogdan Szymański – Wiceprezes ds. technicznych i szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Na początku odnieśli się do tematu zwiększającego się ciągle udziału poszczególnych odnawialnych źródeł energii, oraz wpływu instalacji prosumenckich na stabilność systemu elektroenergetycznego kraju.  Następnie uczestnicy dyskusji poruszyli temat nowych regulacji w obszarze energetyki prosumenckiej oraz programów NFOŚiGW dla sektora odbiorców indywidualnych. Druga część dyskusji dotyczyła rynku magazynów energii, których instalacja w Polskim systemie elektroenergetycznym jest niezbędna dla zapewnienia racjonalnej pracy sieci SNINN. Podkreślono także konieczność zapewnienia środków na rozwój infrastruktury przesyłowej jako warunku dalszego rozwoju OZE. Na koniec poruszono zagadnienia związane z rozwojem e-mobility jako integralnego czynnika związanego z rozwojem energetyki prosumenckiej  także wrażliwego na wzrosty cen energii.

IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu: KGHM Polska Miedź S.A. Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi Merytorycznemu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom Głównym: ENEA S.A., ORLEN S.A. Partnerom: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., firmie BELSE Sp. z o.o., Lubelski Węgiel ,,Bogdanka’’ S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., PGL Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, OX2, PERN S.A., Stadler Polska sp. z o.o., Węglokoks S.A. Współorganizatorowi Szczytu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego. Partnerowi Społecznemu: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Partnerowi Technologicznemu: SOKE Epp Sp. z o.o, BALKEN. Dziękujemy partnerowi prawnemu: Kancelarii Elżanowski i Partnerzy; Dziękujemy także za współpracę ASIS International Poland Chapter, 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, Hafen Hamburg Marketing e.V., Urzędowi Miasta Lublin, Lubelskie Smakuj Życie.

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: BiznesAlert.pl, Polskie Radio Lublin, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Autostrady, Przetargi Publiczne, Capital.24, EGospodarka.pl, elektroinżynieria.pl, Energetyka Wodna, energetykacieplna.pl, IBS News, kierunekenergetyka.pl, Nowa Energia, OZEON, Miesięcznik Przetargi Publiczne, smart-grids.pl, środowisko.pl, Teraz Środowisko, Wiadomości Naftowe i  Gazownicze, Wysokie Napięcie, Optimal Energy, Świat Elit, Giełda Eventów, Klub Integracji Europejskiej, SAS, Chemia i Biznes, Enerad.pl, Biomasa, Drogowo-mostowy.pl, ForumPolskiejGospodarki, kapitał polski, PAPBiznes, PortalEnergia.edu.pl, MagazynLudziBiznesuPrzedsiębiorcy@eu, SGP.

Galeria

Partnerzy