V Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT

Relacja

W dniach 10-12 czerwca 2014 r. w Kazimierzu Dolnym n/ Wisłą odbył się V Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL HEAT, poświęcony perspektywom rozwoju polskiego rynku ciepła i energii. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: podstawowe kierunki polityki w stosunku do sektora ciepłowniczego (stanowisko Rządu i Regulatora), kluczowe elementy strategii rynkowej polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych z uwzględnieniem strategii inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nowoczesne technologie oraz systemy organizacji i zarządzania w sektorze ciepłowniczym.

Udział wyjątkowych prelegentów zapewnił szersze spojrzenie na naszą gospodarkę oraz pozwolił wymienić sugestie na temat dalszych perspektyw rozwoju w skali Unii Europejskiej. Kongres został zorganizowany w formie trzech paneli dyskusyjnych. Moderatorem panelu I i II był dr Dariusz Gulczyński (Ekspert Euroheat & Power), zaś panelu III Bogusław Regulski (Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

W ramach I panelu (poświęconego podstawowym kierunkom polityki w stosunku do sektora) udział wzięli: Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Damian Komar, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,Wojciech Stawiany – Doradca, Zespół Strategii i Współpracy, Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW,Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. Zaproszeni prelegenci na początku starali się zidentyfikować kluczowe problemy polskiego ciepłownictwa z perspektywy Rządu oraz przeanalizować najwazniesze wyzwania i zamierzenia administracji państwowej w stosunku do sektora. Jednocześnie w dyskusji nakreślono priorytety w zakresie realizacji polityki energetycznej w ramach ciepłownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian otoczenia prawnego i możliwych modyfikacji metod regulacji, w tym systemu taryfowego. Nie bez znaczenia w powyższym kontekście miała kwestia przyszłości ciepłownictwa w polityce Komisji Europejskiej. W dalszej części dyskusji skoncentrowano się na systemie wparcia wysokosprawnej kogeneracji, a także docelowym modelu rynku ciepła i konsekwencji, jakie będzie on niósł dla odbiorców.

II panel, dotyczył strategii rynkowych polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych, zaś za stołem prezydialnym zasiedli:: Konrad Borowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, PGNiG Termika S.A.;Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Mariusz Dzikuć – Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska;Włodzimierz Kędziora – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW;Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, EGW Sp. z o.o. Jednym z zagadnień, jakie podjęto w ramach debaty była kwestia transformacji rynku ciepła (ciepłownictwo prywatne czy “państwowe’) a także nakreślenie tendencji w zakresie zapotrzebowania na ciepło. Wiązało sie to bezpośrednio z dyskusją na temat aktualnego stanu infrastruktury ciepłowniczej i aktywów wytwórczych w tym również potrzeby odtworzenia mocy. W drugiej części panelu zastanawiano się nad sposobem finansowania modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej i związanych z tym możliwości zwiększenia zysków przedsiębiorstw ciepłowniczych. Równocześnie zajęto się działalnością zintegrowanych producentów i dystrybutorów ciepła oraz możliwościami strategicznymi rozwoju przedsiębiorstw będących własnością lokalnych samorządów. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie o paliwo dla ciepłownictwa – czy ma to być węgiel czy może gaz; debatowano również nad ważnym dylematem inwestycyjnym: czy należy koncentrować się na nowych instalacjach, czy też dążyć do optymalizacji już istniejących.

Ostatni, III panel poświęcony był nowoczesnych technologii i systemów zarządzania w ciepłownictwie. W tej części debaty udział wzięli: Tomasz Adamczyk – Prezes Zarządu, Instytut Innowacyjnych Technologii; Norbert Grudzień, Prezes Zarządu, EkoENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.; Przemysław Ligenza – Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Tematy, jakie zostały omówione przez prelegentów to: nowinki technologiczne w branży ciepłowniczej, wyzwania technologiczne płynące z rosnących wymogów ekologicznych oraz wiodące technologie kogeneracyjne. Zastanawiano się również nad perspektywami stojącymi przed wytwarzaniem ciepła w procesie współspalania, czy też możliwy rozwój inteligentnych sieci i systemów pomiarowych. Równie istotne w dyskusji były nowe rozwiązania organizacyjne i zarządcze w branży ciepłowniczej a także narzędzie wspomagające procesy zarządzania dedykowane dla branży ciepłowniczej.

W ramach Kongresu uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu atrakcjach: imprezie biesiadnej z ogniskiem i zabawami sportowymi, a także przejażdżce jeepami po okolicach Kazimierza Dolnego.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL HEAT, który odbędzie się już w przyszłym roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.powerpolheat.pl

  Tegoroczna edycja Kongresu była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator V Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWEROPOL HEAT pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Merytorycznemu Kongresu firmie PGNiG Termika S.A. oraz Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe.

Podziękowania należą się również Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl; Magazynowi Nowa Energia; Portalowi Smart Grids Polska; Wydawnictwu Inżynieria, wydawcy portalu inzynieria.pl i czasopisma Paliwa i Energetyka; Magazynowi Polski Przemysł; Portalowi eko24.pl; Czasopismu Gigawat Energia, Czasopismu Piece Przemysłowe & Kotły; Portalowi IOZE.PL; Portalowi Energetykon.pl; Miesięcznikowi Energetyka Cieplna i Zawodowa; Portalowi EiP-online.pl; Wortalowi branżowemu energetykacieplna.pl; Wydawnictwu Abrys, wydwacy Portalu ecomanager.pl i magazynu Czysta Energia, Telewizji Interaktywnej EkoNews.com.pl oraz Portalowi Ogrzewnictwo.pl

Prelegenci

Tomasz Adamczyk – Prezes Zarządu, Instytut Innowacyjnych Technologii;
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
Konrad Borowski Dyrektor Pionu Rozwoju, PGNiG Termika S.A.; 
Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki;
Mariusz Dzikuć – Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska;
Norbert Grudzień, Prezes Zarządu, EkoENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.;
Włodzimierz Kędziora – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.;
Damian Komar, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;
Przemysław Ligenza – Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego
Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, EGW Sp. z o.o.
Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,
Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW;
Wojciech Stawiany – Doradca, Zespół Strategii i Współpracy, Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW,
Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Galeria

Panel I

Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,Damian Komar, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Janusz Ryk – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych,Wojciech Stawiany – Doradca, Zespół Strategii i Współpracy, Departament Komunikacji i Strategii NFOŚiGW,Maciej Tomaszewski, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Panel II

Konrad Borowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, PGNiG Termika S.A.; Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Mariusz Dzikuć – Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska;Włodzimierz Kędziora – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW;Joanna Strzelec-Łobodzińska – Prezes Zarządu, EGW Sp. z o.o.

Panel III

Tomasz Adamczyk – Prezes Zarządu, Instytut Innowacyjnych Technologii; Norbert Grudzień, Prezes Zarządu, EkoENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.; Przemysław Ligenza – Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Partnerzy