V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2019

Relacja

W dniach 26-27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, poświęcona filarom polskiej gospodarki przyszłości, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Honorowym Patronatem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Andrzeja Koniecznego, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodę Mazowieckiego, Wojewodę Podkarpackiego, Wojewodę Podlaskiego,  Wojewodę Pomorskiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Chełma, Prezydenta Kielc, Prezydenta Lublina, Prezydent Łodzi,  Prezydenta Olsztyna, Prezydenta Ostrołęki, Prezydenta Poznania,  Prezydenta Rzeszowa, Prezydenta Siedlec, Prezydenta Torunia, Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Krajowy Związek Grup  Producentów Owoców i Warzyw, Polską Izbę Gospodarki Odpadami, Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polski Przemysł Spirytusowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Związek Banków Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Polskich, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Związek Powiatów Polskich, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na cztery części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, zatytułowaną „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została zatytułowana Zielona energia szansą na rozwój regionów. Na zakończenie pierwszego dnia debat OSG 2019 odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślał konieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością i rozwojem polskiej gospodarki.  Minister Tchórzewski wyraził przekonanie, że zarówno dobór tematów podczas OSG 2019, jak i zaproszonych do debat gości pozwolą na rzetelną i kompleksową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister Energii odczytał także list skierowany do uczestników Szczytu od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska; Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Witold Naturski – Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii. Moderatorem debaty była Iga Lis – Partner, CMS. Początek sesji poświęcony został ogólnemu zarysowaniu sytuacji Polski na tle UE i świata, co stanowiło wstęp do nakreślenia kierunków i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju. Następnie starano się odpowiedzieć na pytanie, czy Państwo jest kreatorem i gwarantem rozwoju gospodarki, zwłaszcza w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE. W dalszej kolejności zastanawiano się nad strategiami bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki, z uwzględnieniem rozwoju społecznego. Na koniec nakreślono prognozy rozwoju polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości, uwzględniając kwestie spowolnienia gospodarczego w Europie, a także możliwości rozwoju Polski poprzez skuteczne wykorzystywanie swojego potencjału innowacyjnego.

Sesja I: Energetyka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Energetyka”, „Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze” oraz „Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju”.

Panel Energetyka poprowadzony został przez Zbigniewa Kozłowskiego – Partnera, DWF Poland, zaś w dyskusji wzięli udział: Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Energa S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A; Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A. W pierwszej kolejności zaproszeni goście dokonali krótkiego omówienia aktualnie obowiązującej Polityki Energetycznej Państwa. Stanowiło to wstęp do zaproponowania koniecznych zmian strategii grup energetycznych, wraz z podaniem ich głównych przyczyn. Zastanawiano się także czy zbliża się kres dotychczasowego modelu gospodarki paliwowej w Polsce. W dalszej części prelegenci starali się rozwiązać dylemat jaki pojawia się w relacji pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Równie istotnym punktem debaty była kwestia innowacji technologicznych wspierający zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele rynkowe w poszczególnych podsektorach energetyki. Na koniec przeanalizowano możliwości synergii rozwoju z sektorem wydobywczym, transportem i energochłonnymi gałęziami przemysłu oraz odniesiono się do kwestii szans i korzyści wynikających z prosumenckiej produkcji energii i biogazu. Dyskusja dotyczyła też kwestii uzależnienia polskiej energetyki od systemów wsparcia oraz energetyki jądrowej dla Polski.

Panel Ciepłownictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste powietrze moderowany był przez Adama Szalca – Wspólnika w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp. k. Gospodarzem Panelu była spółka PGNiG Termika S.A. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Robert Grzywacz – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.; Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. W ramach dyskusji odniesiono się najpierw do oczekiwań i szans rozwoju nowego systemu wsparcia kogeneracji, co było punktem odniesienia do kwestii nakreślenia preferencji dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych i czy oznaczają one schyłek kogeneracji węglowej. Następnie omówiono stan zaawansowania inwestycji w czyste powietrze oraz najważniejszych inwestycji w ciepłownictwie. Starano się przy tym nakreślić rolę samorządów, w tym możliwości gospodarki odpadami oraz wykorzystanie OZE w rozwoju ciepłownictwa systemowego. Na koniec dyskusji odniesiono się do zmian w otoczeniu regulacyjnym ciepłownictwa i nowych technologii w ciepłownictwie i kogeneracji.

Panel Rozwój – inwestycje w infrastrukturę kraju, zamykający Sesję I Szczytu został poprowadzony przez Kazimierza Krupę – Niezależnego publicystę ekonomicznego, Redaktora Naczelnego magazynu Euroinfrastruktura XXI. W roli prelegentów wystąpili: Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE  „Energoprojekt Poznań” S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; Łukasz Górny – Dyrektor, EIB S.A.; Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Marcin Tadeusiak – Prezes Zarządu JT S.A., Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. Panel rozpoczął się od nakreślenia stanu infrastruktury energetycznej – jej potrzeb, szans i zagrożeń, w tym tych dotyczących zaburzeń płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktów. Odniesiono się przy tym do znaczenia dla strategicznych sektorów nowego Prawa Zamówień Publicznych. W dalszej części dyskutowano nad obiektami o zerowym zużyciu energii, jak i istotnej roli banków i firm ubezpieczeniowych w realizacji procesów inwestycyjnych. Odniesiono się także to zagadnienia deficytu terenów inwestycyjnych, problemów na rynku developerskim, wyższych kosztów i zmiennego otoczenia prawnego.

Sesja II: Gospodarka składała się z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność”, „Infrastruktura i transport” oraz „Samorząd lokalny”.

Panel Gospodarka 4.0 – przemysł i innowacyjność został poprowadzony przez Izabellę Żyglicką – Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radcę Prawnego, Wspólnika Zarządzającego w Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy zaś do debaty zasiedli: Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców; Maciej Bombol – Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Adam Kutyłowski – Główny Konstruktor, Triggo S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny BELSE Sp z o.o.; Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; Lechosław Rojewski – Wiceprezes ds. Finansowych,  Węglokoks S.A.; Jacek Srokowski – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, JSW Innowacje S.A.; Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A. Zaproszeni goście najpierw starali się odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda Gospodarka 4.0 po 4 latach funkcjonowania programu. Zastanawiano się także nad rolą Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych. Uczestnicy panelu, na podstawie własnych doświadczeń starali się również określić, czy innowacyjność należy rozumieć jako szybkie wdrożenie rozwiązań przełomowych, czy jest to raczej rozwój poprzez optymalizację. Bardzo ważnym elementem dyskusji były sposoby na pozyskanie kapitału na badania i rozwój. W drugiej części panelu skoncentrowano się nad zagadnieniami bezpieczeństwa – w kontekście inwestycji w rozwiązania poprawiające poziom bezpieczeństwa projektów, jak i również dynamiki otoczenia regulacyjnego. Rozważania objęły także kontekst europejski i globalny – w szczególności zastanawiano się nad dostępnością środków unijnych na innowacje w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kondycją gospodarek narodowych w czasach globalnej konkurencji. Na koniec odniesiono się do rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji w przemyśle.

Panel Infrastruktura i transport moderowany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie wzięli udział: Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Wojciech Jurkiewicz – Dyrektor Zarządzający, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych; Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.; Jarosław Lubowicki – Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Mobility Sp. z o.o.; Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, Exito Broker; Grzegorz Modrykamień – Kierownik działu Rozwoju Projektów, Stadler Polska; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Marek Cisłowski – Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Początek debaty zdominowany został przez temat Centralnego Portu Komunikacyjnego jako wartościowego rozwiązania dla gospodarki i logistyki kraju. Następnie odniesiono się do kluczowych projektów kolejowych i drogowych z punktu widzenia gospodarki. Tematem o dużym znaczeniu był ten dotyczący transportu intermodalnego, z uwzględnieniem hubów i centrów logistycznych. Stanowiło to wstęp do rozważań nad rosnącym rynkiem prywatnych przewoźników cargo. Na koniec starano się odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja Prawa zamówień publicznych odpowiada realiom rynkowym.

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm; Jerzy Bauer – Burmistrz Ostrowii Mazowieckiej; Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego; Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Gminy Międzychód; Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Maciej Jeziorski – Dyrektor Segmentu Public CEE, Signify Poland Sp. z o.o. W pierwszej kolejności zaproszeni goście odnieśli się do realizowanych i planowanych inwestycji samorządowych w kontekście nowej perspektywy finansowej UE. Starano się przy tym nakreślić sposoby utrzymania tempa inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Następnie podjęto temat smogu jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż się spodziewano. W tym kontekście prelegenci odnieśli się również do reformy śmieciowej. Kolejna część panelu poświęcona była  współpracy biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności samorządów w budowaniu środowiska otoczenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był Funduszowi Dróg Samorządowych i pytaniu czy inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju gmin i powiatów.

Sesja III: Bezpieczeństwo złożona była z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeństwo narodowe” „Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne”.

Panel Bezpieczeństwo narodowe był moderowany przez płk dr Piotra Potejko – Doradcę Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o. o., zaś w dyskusji wzięli udział: Juliusz Brzostek – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Tadeusza Buka; Julia Hetlof – Attorney at Law, USANATO Liason; Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A.; dr Łukasz Kister – Ekspert ds. (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL.; Agata Kołodziejczyk – Dyrektor Projektów Naukowych, Analog Astronaut Training Center; Leon Komornicki – Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Jacek Kosiorek – Wiceprezes Zarządu, PIRC; Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Debata rozpoczęła się od tematu kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej i w ogóle pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, w kontekście priorytetowych obszarów bezpieczeństwa narodowego. W szczególności odniesiono się do Narodowej Polityki Zbrojeniowej i jej fundamentalnego znaczenia dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego.  W tym kontekście odniesiono się do aktywności Polski w NATO i aktywności NATO w Polsce oraz potencjału Polskiego przemysłu obronnego. Kolejna część dyskusji skoncentrowana była na próbie nakreślenia miejsca Polska na tle globalnej mapy cyfryzacji  gospodarek i społeczeństw. Nie bez znaczenia był także temat gospodarki cyfrowej w dobie RODO i Dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security). Na koniec zastanawiano się, jak świat korzysta z sektora kosmicznego w kontekście Polskiej Strategii Kosmicznej.

Panel Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe moderowany był przez Agnieszkę Łakomą – Dziennikarkę, Eksperta ds. Energetyki, natomiast w debacie udział wzięli: Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu; Węglokoks S.A.; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;  Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Marian Żołyniak – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci w pierwszej kolejności zastanawiali się nad stanem bezpieczeństwa surowcowego Państwa z perspektywy kluczowych zasobów. Jednocześnie starano się nakreślić obecny stan infrastruktury przesyłowej (docelowy model, szanse, zagrożenia). Stanowiło to wstęp do omówienia stopnia zaawansowania projektu Baltic Pipe jako elementu współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego. Wnioski z tej części debaty pozwoliły odnieść się do pytania w jakim stopniu polityka klimatyczna i surowcowa wpływa na politykę energetyczną. Dalsza część panelu zdominowana została przez dyskusje na temat innowacyjności i aktywności badawczo-rozwojowej w sektorze energetycznym oraz ochrony konkurencyjności przemysłu energochłonnego. Następnie dyskusja została sprowadzona na obszary dotyczące sektora gazowego: z jednej strony starano się nakreślić stopień liberalizacji polskiego rynku gazu, z drugiej przeanalizowano rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego. Zastanowiono się także nad problemem dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej i paliw płynnych oraz zmianami w zakresie utrzymania zapasów obowiązkowych.

Panel Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne, zamykający trzecią sesję OSG 2019 moderowany był przez Piotra Stępińskiego – Redaktora, BiznesAlert.pl, zaś do dyskusji zasiedli: Michał Dąbrowski – Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Gospodarki Odpadami; Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Obajtek – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Bioeko Grupa TAURON; dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A. Na samym początku zaproszeni prelegenci zarysowali miejsce rynku energii odnawialnej w Polityce Energetycznej Państwa. Jednocześnie zastanawiano się nad najważniejszymi wyzwaniami na najbliższe dziesięciolecia, jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu. W tym kontekście zastanawiano się jak ograniczyć niską emisję w polskich miastach. Nie bez znaczenia był tutaj problem skutecznej gospodarki odpadami. W drugiej części panelu odniesiono się do tematu zrównoważonego rozwoju w strategiach firm i odpowiedzialności w kwestiach środowiskowych. Podjęto się także przedstawienia bilansu E-mobility w Polsce. Następnie poproszono uczestników panelu o zaprezentowanie, ich zdaniem realnych, scenariuszy rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem strategii ochrony środowiska i zeroemisyjnej gospodarki. Pozwoliło to odnieść się do obecnie kluczowych problemów, jakimi są kwestia odpadów i opakowań zwrotnych w przemyśle i smogu. Na koniec omówiono wkład fotowoltaiki w OZE.

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019” zostali:

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji

Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej (nagrodę w imieniu Pana Ministra odebrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Woźny)

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Broni Tadeusza Buka

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.(nagrodę w imieniu Pana Prezesa odbrał Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju p. Bartosz Marczuk)

W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja IV organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zatytułowana „Zielona Energia szansą na rozwój regionów”. W ramach sesji odbyły się dwa panele: „Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE” oraz „Ekologiczne źródła energii w każdym domu”. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówiono możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnienia związane z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza. Sesję oficjalnie zainaugurowali Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Moderatorem Sesji był dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Po oficjalnej inauguracji, w ramach wprowadzenia, zaprezentowany został film poświęcony rozwojowi inteligentnych sieci energetycznych w Polsce.

Panel Wyzwania w sektorze energetycznym w świetle nowej perspektywy finansowej UE rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego, wygłoszonego przez Jarosława Orlińskiego – Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pt. Przygotowanie perspektywy finansowej 2021-2027.

Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: dr hab. Inż. Dariusz Baczyński – Prodziekan, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.; Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; Wiesław Jasiński –  Zastępca Prezesa Zarządu, Energa-Operator S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

Panel Ekologiczne źródła energii w każdym domu rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego Artura Michalskiego – Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Następnie odbył się pokaz filmu Projekt Doradztwa Energetycznego po czym odbyła się dyskusja poświęcona programowi „Mój Prąd” i możliwościom wytwarzania energii przez prosumentów. W roli uczestników debaty wystąpili: Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.; Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii; Jarosław Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW.

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Szczytu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Enea S.A., Grupie Energa, Węglokoks S.A., Partnerom Agencji Rozwoju Przemysłu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, firmie BELSE Sp. z o.o., Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A.; Grupie LOTOS S.A., PERN S.A., firmie Polimex-Mostostal S.A., PGNiG S.A., PGNiG Termika S.A., Stadler Polska Sp. z o.o., Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Sponsorom PKN ORLEN S.A., Bankowi Ochrony Środowiska S.A., Partnerowi Społecznemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Współorganizatorowi Uniwersytetowi Przyrodniczo-Humanistycznemu w Siedlcach. Dziękujemy także za współpracę Ministerstwu Energii oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny, Miastu Siedlce, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, 18 Dywizji Zmechanizowanej, Kancelarii DWF Polska.

Podziękowania składamy także na ręce Patronów Medialnych: Polskie Radio 24, Magazyn Biomasa, Portal Biznesalert.pl, Portal CEO.com.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, , Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Warto Wiedzieć, Czasopismo Echo Katolickie, Portale grupy Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.pl, Portal Energetyka24, Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, Magazyn Energetyka Wodna, Portal Energetykon.pl, Wortal Energoelektronika.pl, Portal ESCO w Polsce, Magazyn EuroLogistics, Magazyn Euroinfrastruktura XXI, Portal INFOR.PL, Portal Inteligentne Miasta i Regiony, Agencja ISB News, Katolickie Radio Podlasie, Portal kierunekenergetyka.pl, Czasopismo Law Business Quality, Portal Log24, Portal Logistyka.net.pl, Magazyn Autostrady, Portal Multimodalny.pl, Czasopismo Nowa Energia, Magazyn Nowoczesne Technologie w Przemyśle, Portal Nuclear.pl, Portal OptimalEnergy.pl, Magazyn OZEON, Magazyn Perspektywy, Portal Podlasie24.pl, Polish Market Online, Miesięcznik Przetargi Publiczne, Reporter Chemiczny, Serwis Administracyjno-Samorządowy, Smart Grids Polska, Portal Strefa Biznesu, TV Wschód, Portal TerazSrodowisko.pl, Warsaw Business Journal, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal WysokieNapiecie.pl.

Prelegenci

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej

dr hab. Inż. Dariusz Baczyński – Prodziekan, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska

Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm

Jerzy Bauer – Burmistrz Ostrowii Mazowieckiej

Daniel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE  „Energoprojekt Poznań” S.A.

Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego

Maciej Bombol – Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.

prof. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Juliusz Brzostek  – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK

Marek Cisłowski  – Dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Gminy Międzychód

Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Piotr Czopek – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

Michał Dąbrowski – Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.

Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska

Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.

Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW

Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego

Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.

Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii

Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Łukasz Górny – Dyrektor, EIB S.A.

gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Generała Tadeusza Buka

Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej

Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.

dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Robert Grzywacz  – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn

Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu; Węglokoks S.A.

Julia Hetlof – Attorney at Law, USANATO Liason

Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.

Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wiesław Jasiński – Zastępca Prezesa Zarządu, Energa-Operator S.A.

Maciej Jeziorski – Dyrektor Segmentu Public CEE, Signify Poland Sp. z o.o.

Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Wojciech Jurkiewicz – Dyrektor Zarządzający, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A.

dr Łukasz Kister – Ekspert ds. (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInformacje.PL

Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.

Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.

Paweł Kolczyński  – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agata Kołodziejczyk – Dyrektor Projektów Naukowych, Analog Astronaut Training Center

Leon Komornicki – Przewodniczący, Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemysłowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Jacek Kosiorek – Wiceprezes Zarządu, PIRC

Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska

Mirosław  Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.

Zbigniew Kozłowski – Partner, DWF Poland

Kazimierz  Krupa – Niezależny publicysta ekonomiczny, Redaktor Naczelny magazynu Euroinfrastruktura XXI

Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Adam Kutyłowski – Główny Konstruktor, Triggo S.A.

Jarosław Lubowicki – Kierownik ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Mobility Sp. z o.o.

Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.

Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, Ekspert ds. Energetyki

Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Roman Masek – Dyrektor Techniczny BELSE Sp z o.o.

Sławomir  Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.

Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu, Exito Broker

Grzegorz Modrykamień – Kierownik działu Rozwoju Projektów, Stadler Polska

Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Witold Naturski – Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Grzegorz Obajtek – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Bioeko Grupa TAURON

Jarosław Orliński – Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.

płk dr Piotr Potejko – Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.

Lechosław Rojewski – Wiceprezes ds. Finansowych,  Węglokoks S.A.

dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.

Jacek  Srokowski – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu, JSW Innowacje S.A.

Piotr Stępiński -Redaktor, BiznesAlert.pl

Jan Styliński – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Adam Szalc – Wspólnik w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna sp. k.

dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Marcin Tadeusiak – Prezes Zarządu JT S.A.

Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii

Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego, NFOŚiGW

Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Energa S.A.

Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Józef  Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A

Jarosław Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland

Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.

Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.

Piotr Woźniak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.

Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji

Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Marian Żołyniak – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Izabella Żyglicka – Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy

Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Galeria

Partnerzy