VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – OSG 2022

Galeria

Oficjalne otwarcie Szczytu

Sesja Plenarna pt. „Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości"

Wstępem do sesji było wystąpienie Pana Ministra Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministrstwie Finansów. Debata podzielona została na dwie części – w pierwszej wzięli udział: prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Narodowej Rady Rozwoju ds. Społecznych przy Prezydenci RP, Doradca Prezesa NBP; Maciej Golubiewski  – Szefa Gabinetu Komisarza UE ds. Rolnictwa, Komisja Europejska; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEEGC „Energoatom”; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Zbigniew Wojciechowski – Zastępca dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Moderatorem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP.

Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022”

  • Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Artur Martyniuk – Prezes Zarządu, POLREGIO S.A.
  • Poczta Polska S.A.
  • Nagrodę „Bursztynowe Serce” otrzymała Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu
    W ramach Gali statuetkę Bursztyn Polskiej Energetyki dla Pani Minister Anny Moskwy oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska odebrał Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Sesja Plenarna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” cz. 2

SESJA I

Panel 1 - Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy

Panel Gospodarka po kryzysie – czas odbudowy poprowadzony został przez Marcina Roszkowskiego  – Prezesa Zarządu Instytutu Jagiellońskiego, zaś w dyskusji wzięli udział: Łukasz Gałczyński – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; Jolanta Okońska – Kubica – Przewodnicząca Komitetu ds. ESG, Krajowa Izba Gospodarcza; Joanna Kidzińska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Ściekowej, Wody Polskie Piotr Sabat – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.; Magdalena Wielgos – Dyrektor, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Na początku zaproszeni goście omówili sytuację gospodarczą Polski w kontekście działań zaradczych, wspierających oraz wyprzedzających rządu mających na celu wsparcie obywateli i przedsiębiorców w przełomowym okresie wynikającym z wojny w Ukrainie. Przedstawione zostały także działania systemowe oraz inicjatywy największych firm mające na celu ochronę polskiego rynku. Dużo uwagi poświęcono przemysłowi energochłonnemu oraz kwestii cen gazu w znaczący sposób wpływających na ceny szerokiej gamy produktów na rynku.

SESJA I

Panel 2 - Energetyka – scenariusze rozwoju

Panel Energetyczny został poprowadzony przez Redaktora Naczelnego BiznesAlert.pl Wojciecha Jakóbika. W roli prelegentów wystąpili: dr Zbigniew Fałek – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Rafał Gawin – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Ryszard Gburek – Dyrektor Zarządzający Pionem Klientów Strategicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jacek Janiszek – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu Ecological Projects – Poland Sp. z o.o.; Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.; Beata Wittmann – Prezes Zarządu, Gas Storage Poland Sp. z o.o.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja S.A.; Prezes Zarządu PTPiREE. Wstępem do debaty było ogólne omówienie przez prelegentów Polityki Energetycznej Państwa 2040, w szczególności w kontekście aktualizacji strategii grup energetycznych. Dużo uwagi poświęcono także kwestiom cen energii oraz przesłankom (społecznym i gospodarczym) pozwalającym na ich dotowanie. W następnej części analizowano konieczność osiągnięcia balansu między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. Na koniec omówiono zagadnienia dotyczące gazu jako alternatywnego surowca dla dużej energetyki w kontekście rosnących w sposób niekontrolowany ceny gazu oraz zdolności magazynowych Polski zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju. Odniesiono się także do konieczności weryfikacji priorytetów oraz projektów inwestycyjnych firm energetycznym w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i zmianę kierunku dostaw surowców.

SESJA I

Panel 3 - Bezpieczeństwo narodowe

Panel Bezpieczeństwo Narodowe moderowany był przez płk dr Piotra Potejkę – Prezesa Zarządu, ASIS International Poland Chapter. Udział w charakterze prelegentów wzięli: Sławomir Łazarek – Szef Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Andrzej Dulka – Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; Michał Kuczmierowski – Prezes, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych; Krzysztof Malesa – Członek Zarządu, Dyrektor ds. strategii bezpieczeństwa, Microsoft Polska; gen. Rafał Miernik – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga; dr Łukasz Przybyło – Instytut Strategii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej; płk dr hab. Juliusz Tym – Instytut Strategii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej. Eksperci odnieśli się do tematu zasobów i sprzętu wojskowego pozostającego w dyspozycji naszej armii, kwestii inwestycji Państwa w najnowsze systemy obronne oraz zasobów (ludzkich, know how oraz sprzętowych) pozwalających na rozwój rodzimych systemów obrony. Dużo uwagi poświęcono także obronie naszej cyberprzestrzeni oraz budowaniu odporności infrastruktury na zewnętrzne ataki.

SESJA II

Panel 1 - Rozwój, inwestycje, innowacje

Panel Rozwój, inwestycje, innowacje moderowany był przez Mariusza Marszałkowskiego  – Dziennikarza BiznesAlert.pl. Do dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu, Centrum Kooperacji Recyklingu, Not For Profit System Spz o.o.;  Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.; Maciej Górski – Country Head Photon Energy; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej Sp. z o.o.; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Wojciech Witowski – Prezes Zarządu, Ścieki Polskie Sp. z o. o. Dyskusję otworzyła kwestia europejskiego zielonego ładu i jego wpływu na strategie polskiego przemysłu. Stanowiło to wstęp do omówienia kwestii kapitału na inwestycje i innowacje, a także rozważań nad wodorem jako paliwem przyszłości. Dużo uwagi poświęcono tematom nieoczekiwanego renesansu węgla w kontekście ograniczonej dostępności surowców. Próbowano także znaleźć odpowiedź na pytanie czy wojna w Ukrainie przyspieszy czy opóźni  proce odchodzenia od paliw kopalnych zarówno w polskim przemyśle jak i w całej Europie.

SESJA II

Panel 2 - Infrastruktura i transport

SESJA III

Panel 1 - OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji

Panel OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji był moderowany przez Janusza Pietruszyńskiego –  Redaktora Naczelnego Cire.pl zaś w dyskusji wzięli udział: Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.; Jan Frania  – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Zbigniew Gryglas – były Wiceminister Aktywów Państwowych; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.  w Koszalinie; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło sp. z o.o.;  Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności; Bogdan Szymański – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Zaproszeni prelegenci na początku odnieśli się do kwestii implikacji pakietu Fit for 55 dla polskich przedsiębiorstw oraz tempa zmian dostosowujących polskich wytwórców energii do wymagań UE. Podkreślono, że o ile kwestie konieczności zmniejszenie emisyjności polskiej energetyki i ciepłownictwa nie są kwestionowane to np kwestia gazu jako paliwa przejściowego staje się problematyczna dla wszystkich uczestników rynku energii w kontekście deficytu gazy na skutek wojny w Ukrainie. Następnie uczestnicy dyskusji poruszyli temat nowych regulacji w obszarze energetyki prosumenckiej oraz programów NFOŚiGW dla sektora odbiorców indywidualnych. Druga część dyskusji dotyczyła rynku ciepła bez węgla, zgłasza wyzwań, jakie pojawiają się w związku z tym przed wszystkimi graczami na rynku. Odniesiono się także do kwestii inwestycji odbiorców energii we własne niezależne źródła energii, wpływu wzrostu energetyki prosumenckiej na stabilność sieci, temat magazynowania energii jako niezbędnego elementu rozwoju OZE. Podkreślono także konieczność zapewnienia środków na rozwój infrastruktury przesyłowej jako warunko dalszego rozwoju OZE. Na koniec poruszono zagadnienia związane z rozwojem e-mobility jako integralnego czynnika związanego z rozwojem energetyki prosumenckiej  także wrażliwego na wzrosty cen energii.

SESJA III

Panel 2 - Samorząd lokalny

Panel Samorząd lokalny poprowadzony został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w debacie wzięli udział: Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów; Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Miasto Stołeczne Warszawa; Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska; Janusz Bodziacki – Członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego działającej w ramach Prezydenta RP; Grażyna Orzechowska-Mikulska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, Miasto Stołeczne Warszawa; Mariusz Rudzki – Pełnomocnik Prezydenta Chałma ds. Inwestycyjnych; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju; Konrad Trzonkowski – Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Dyskusja w panelu koncentrowała się wokół tematyki praw i obowiązków samorządów w kontekście wzrostu cen nośników energii oraz możliwości jakimi dysponują samorządy w kwestii przeciwdziałania skutkom wzrostu cen energii, przy jednoczesnym obowiązku świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych. Odniesiono się także do tematu zmiany sposobu naliczania dochodów samorządów z tytułu podatków oraz skutkach tej zmiany i jej wpływu np na zdolności do kontynuacji rozpoczętych inwestycji oraz zapewnienia wkładu własnego w przypadku nowych projektów. Koniec panelu poświęcony był skutkom zmian legislacyjnych i polityce klimatycznej UE w kontekście działań na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja.

Partnerzy