X Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Chemia – Paliwa – Gaz

Prelegenci

Wojciech Blew – Dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa LOTOS S.A.
Jan Chadam – Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
Mirosław Gutowski – Dyrektor Biura Handlowego, OLPP Sp. z o.o.
Marek Jagieła – Dyrektor ds. Rozwoju, BASF Polska Sp. z o.o.
Marek Kapucha – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Marcin Korolec – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska
Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Jacek Loret – Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Gazowych i Ciekłych, Urząd Regulacji Energetyki
Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii
Jerzy Pietrewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Wojciech Słowiński – Partner PwC Polska
Jacek Socha z Wiceprezes PwC
Małgorzata Szymańska – Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki
Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju

Galeria

Partnerzy