X Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2022

Relacja

W dniach 13-14 czerwca  br. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się X edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2022, poświęconego wyzwaniom stojącym przed polską energetyką. Szczyt został objęty Patronatem Honorowym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów  i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju Krzysztofa Tchórzewskiego,  Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańsk Aleksandrę Dulkiewicz, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy – Państwowy Instytut Badawczy, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Agencję Rynku Energetyki, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Główny Instytut Górnictwa, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, Krajową Izbę Biopaliw, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polską Organizację Przemysły i Handlu Naftowego, Polską Izbę Magazynowania Energii, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie  Magazynowania Energii, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polski  Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich.

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2022 była Sesja Plenarna pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Europy- rewizja europejskiej polityki energetycznej”. Moderatorem debaty był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl zaś w dyskusji wzięli udział: Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych; Olexandr Motsyk –  Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”; Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności poruszyli temat kryzysu ukraińskiego i tego, jakie niesie następstwa dla Europy w kontekście rynku gazu. Wiązało się to z zagadnieniem problemu bezpieczeństwa energetycznego Europy i sposobów przywrócenia surowców na rynek europejski. Następnie zostały nakreślone podstawowe kierunki zmian, jeśli chodzi o Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Omówiono także skutki wprowadzenia Fitfor55 dla branży energetycznej oraz szansę na reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Następnie przedstawiono nowe zasady finansowania „zielonych” inwestycji a także możliwe scenariusze rozwiązań deficytu mocowego po roku 2025. Nie bez komentarza pozostawiono także kwestię miejsca energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej (energetyka wieloskalowa a małe obiekty jądrowe). Następnie rozmawiano o priorytetach współpracy w basenie Morza Bałtyckiego: gaz, off-shore, energetyka i paliwa płynne a także poruszono temat dywersyfikacji dostaw paliw a dokładniej czy „bezpieczniej” będzie znaczyło „taniej”.

 

Po Sesji Plenarnej odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2022”. Jest to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku statuetka została przyznana  Annie Moskwie – Minister Klimatu i Środowiska, za konsekwentne i skuteczne działania umożliwiające zawarcie optymalnego porozumienia z rządem Republiki Czech w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie, Piotrowi Naimskiemu – Sekretarzowi Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, za konsekwentne i skuteczne działania zmierzające do uniezależnienia Polski od dostaw gazu z kierunku wschodniego poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe oraz połączeń gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu, Arkadiuszowi Musielewiczowi –Członkowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Innowacji i Rozwoju Ecological Projects Poladnd Sp.z o.o., za promocję wpływu systemów zarządzania energią elektryczną dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz ich wdrożenie w ramach projektów Ecological Partners Poland Sp. z o.o., Zakładowi Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.  za wdrożenie systemów magazynowania energii elektrycznej dla uelastycznienia sieci przesyłowej, Grupie VEOLIA – za realizację inwestycji akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni w Poznaniu umożliwiającą magazynowanie nadwyżek ciepła wytwarzanego w kogeneracji oraz poprawę efektywności systemu dystrybucji ciepła, Gminie Przywidz – za konsekwentne budowanie potencjału odnawialnych źródeł energii i tym samym poprawę efektywności energetycznej na terenie gminy Przywidz. Podczas gali wręczone zostały także statuetki „Bursztynowe Serce”. Jest to  nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii. Laureaci powyższego wyróżnienia dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych, wspieranie polskiej kultury i sportu. W tym roku statuetka została wręczona grupie TAURON Polska Energia S.A. za zaangażowanie w działalność społeczną i organizację Dziecięcej Przystani w TAURON Arenie Kraków.

Panel „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa” prowadzony był przez Mecenasa Zbigniewa Kozłowskiego – Partnera w Kancelaria Kozłowski Tomasik Oszczak sp.k. zaś wzięli w nim udział: Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; dr hab. Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, CJI PSE; Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału UDT w Gdańsku; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; William Liu – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Haitai Solar Group; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Małgorzata Mika-Bryska – Doradca ds. Regulacji i Relacji Publicznych Grupy Veolia w Polsce; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora; Jan Tabor – p.o. zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej; Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A.; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A. W pierwszej kolejności uczestnicy rozmawiali na temat koniecznych zmian strategiach największych grup energetycznych. Odniesiono się tutaj do tematu wodoru jako paliwa przyszłości oraz obecnej sytuacji na rynku e-mobility. Poruszono również temat trendów i kierunków rozwoju technologii przyszłości w kontekście zrównoważonego inwestowania kluczowych projektów liderów na rynku małej energetyki jądrowej, a także nakreślono skalę projektów planowanych na rok 2022 w obszarze OZE. Prelegenci rozmawiali na temat przyszłości morskiej energetyki wiatrowej i energetyki atomowej a także przyszłości projektów gazowych w kontekście polityki Państwa względem Rosji. W dalszej części panelu omówiono zagadnienie gazu jako coraz powszechniejszego surowca dla dużej energetyki.  Odniesiono się także do coraz popularniejszego stwierdzenia o „renesansie węgla” jako surowca gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zastanawiano się nad docelowym kształtem i miejscem w energetyce NABE

Po debacie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy TAURON Nowe Technologie S.A. oraz Ecological Projects Poland Sp. z o.o. List w imieniu TAURON Nowe Technologie podpisał Piotr Apollo – Prezes Zarządu Spółki, zaś w imieniu Ecological Projects Poland porozumienie podpisał Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju.

Panel „Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze” prowadzony był przez dr Pawła Grzejszczaka – Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Udział w panelu wzięli: Sławomir Gibała – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.;  Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych; Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie; Jarosław Maślany – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności omawiali temat przygotowania rynku ciepła systemowego na zmiany regulacyjne w ramach Fitfor55. Odniesiono się teżdo nowego systemu wsparcia kogeneracji w kontekście oczekiwań branży i szans jej rozwoju. Zastanawiano się także nad preferencjami dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych oraz nad programami antysmogowymi, zwłaszcza pod kątem ich pierwszych efektów, stanu zaawansowania czy wymaganych korekt. Następnie poruszony został temat z jednej strony taryfowania ciepła, z drugiej: inwestycji w ciepłownictwie i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie systemowym. Na koniec debaty uczestnicy odnieśli się do sytuacji samorządów w kontekście polskiego ciepłownictwa.

Ostatnia debata pierwszego dnia pt. „Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)” była prowadzona przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego portalu BiznesAlert. W rozmowie wzięli udział: Patryk Demski – Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;  Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.; Błażej Wojnicz – Prezes Zarządu Gas Storage Poland; Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A. Uczestnicy panelu rozpoczęli dyskusję od tematu miksu energetycznego w Polsce, zwłaszcza pod kątem pytania o termin wyeliminowania z niego węgla. Zwrócono także uwagę na rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki. Omówiono też strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych, nie bez znaczenia była również kwestia perspektyw rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce. Uczestnicy debaty zastanawiali się także nad możliwymi kierunkami dywersyfikacji dostaw gazu, zwłaszcza w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. W tym kontekście zastanawiano się priorytetami i ograniczeniami w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej. Kolejna omówiona kwestia dotyczyła nowych „graczy” na rynku paliw płynnych, zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. W dalszej części debaty odniesiono się do problematyki rozwoju paliw alternatywnych, jak i również magazynowania nie tylko paliw ale również gazu i energii, zwłaszcza pod kątem niezbędnych inwestycji i budowania nowych modeli biznesowych. . Na zakończenie debaty, uczestnicy odnieśli się do kwestii konieczności bardziej efektywnego zagospodarowania biometanu jako ogólnodostępnego  nośnika energii.

Drugi dzień Szczytu otworzyła debata pt.: „Inwestycje w OZE i off-shore: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski”. Moderatorem panelu był Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz portalu  BiznesAlert, zaś w roli panelistów wystąpili: Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; Maciej Cis – Kierownik Biura Komunikacji, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych; Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego; dr Piotr Szczeciński – Doradca Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki; Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. Na samym początku dyskusji został poruszony temat ustawy odległościowej i  zmian dotyczących zasad lokalizacji farm wiatrowych. Zapytano również o ustawę nt. promocji morskiej energetyki wiatrowej a także o istniejące bariery w rozwoju segmentu offshore. Kolejnym tematem była kwestia funkcjonalności sieci SN i NN z perspektywy rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE. W tym kontekście poruszono temat ograniczenia w rozwoju sieci w związku z nowymi instalacjami OZE. W dalszej części debaty omówiono programy NFOŚiGW oraz źródła finansowania projektów OZE. Następnie zastanawiano się nad rozwojem Morskich Farm Wiatrowych. Z jednej strony goście debaty starali się oceni aktualny rozwój branży, z drugiej odnieść się do problematyki przyłączeń MFW do sieci, na koniec zaś analizowano szanse i korzyści producentów oraz wytwórców materiałów i usług lokalnych dla branży morskiej energetyki wiatrowej, także pod kątem istniejącego zaplecza technicznego (port logistyczny, centra serwisowe, kadry).

W drugiej debacie  „Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje innowacje” wzięli udział Piotr Bareła – Doradca, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager Projektu Lasów Państwowych LAS ENERGII; Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura, Energetyki Urząd Miejski w Gdańsku; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Arkadiusz Urban – Prezes Zarządu, Krajowy Zasób Nieruchomości; Artur Zawisza – Prezes Zarządu, UPEBI, natomiast moderatorem dyskusji była Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy. Zaproszeni goście na początku omówili rolę i skalę udziału sektora prywatnego w branży energetycznej, a także rolę samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych. Pozwoliło to na odniesienie się do kwestii związanych z podłączeniem OZE do sieci, w kontekście bezpieczeństwa i wydolności systemu, jak i również przyszłości projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi. Rozmawiano także na temat energetyki rozproszonej i skutków nowej polityki energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sektora e-mobility w Polsce. Szczególnie interesującą kwestią było pytanie, czy Polska jest gotowa na obsługę EV w dużej skali. Na koniec panelu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sektor fotowoltaiki będzie rozwijać się w kierunku dużych farm, czy małych przydomowych instalacji.

Ostatnia debata nosiła tytuł „Transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku napędów niskoemisyjnych w świetle problemów z zapewnieniem surowców energetycznych”.  Partnerem Merytorycznym Panelu był Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zaś udział w nim wzięli: Piotr Apollo – Prezes Zarządu, Tauron Nowe Technologie S.A.; Michał Bielecki – CEO, MEB Group; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Grzegorz Gaża – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej; Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hynfra Green Hydrogen Infrastructure, Rzecznik Hydrogen Poland; Maciej Tomecki – Kierownik projektu Zespół Projektów Integracyjnych PKN ORLEN S.A. Moderatorem debaty był Jakub Faryś – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Podczas dyskusji w pierwszej kolejności odniesiono się do kwestii wdrożenia Fitfor55 i konsekwencji w postaci możliwego końca ery napędów spalinowych i przyspieszenia (bądź spowolnienia) transformacji. Następnie starano się odpowiedzieć na pytanie, jakie Polska poniesie konsekwencje wprowadzenia sankcji na surowce energetyczne z Rosji i co nas czeka na stacjach tankowania i ładowania. Równie istotnymi tematami poruszanymi w trakcie debaty były kwestia stanu infrastruktury ładowania i tankowania wodorem w Polsce oraz zielona strategia rozwoju transportu publicznego. Na koniec odniesiono się do zagadnienia przejścia na napędy niskoemisyjne w krótko- i długodystansowym transporcie towarów w świetle braku wystarczającej ilości stacji ładowania w Polsce.

Ciekawa dyskusja między uczestnikami debat a także liczne pytania padające z sali świadczą o dużym zainteresowaniu tematami poruszanymi w trakcie paneli, co będzie punktem wyjściowym w kwestii organizacji merytorycznej kolejnej edycji OSE. Odbędzie się ona latem przyszłego roku. Więcej szczegółów dostępne jest na stronie internetowej www.osegdansk.pl

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2022 pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Energetycznemu: TAURON Polska Energia S.A. Partnerom Głównym: ENEA S.A. oraz PKN ORLEN S.A., Partnerowi Merytorycznemu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Ochrony Środowiska S.A., BALKEN Polska , BELSE Sp. z o.o., Lubelskiemu Węglowi„ Bogdanka”,  E.ON Polska, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Grupie GPEC,  Zakładowi Produkcji Automatyki Sieciowej S.A., EPP, Kancelarii Kozłowski Tomasik Oszczak, Lasom Państwowym, Grupie Lotos S.A., PERN S.A., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., PGNiG Termika S.A., Polskiej Spółce Gazownictwa S.A., Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., Polskiemu Związkowi Przemysłu Motoryzacyjnego, Portowi Czystej Energii, Urzędowi Dozoru Technicznego, VEOLIA Sp. z o.o., Westinghouse Electric Poland sp. z o.o., Węglokoks S.A. Pragniemy także podziękować za współpracę Samorządowi Województwa Pomorskiego a także portalowi BiznesAlert.pl za objęcie Szczytu Głównym Patronatem Medialnym.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi Capital24.pl, Serwisowi Administracyjno Samorządowemu SAS, portalowi CIEPŁO.PL, Portalowi eGospodarka.pl, Portalowi enerad.pl, Portalowi Energetyka24, Portalowi elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl, Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa, Czasopismu Energetyka Wodna, Portalowi inżynieria.com., ISB News, Portalowi kierunekenergetyka.pl, Magazynowi Biomasa, Magazynowi Fotowoltaika, Magazynowi Świat Elit, Portalowi mBrokers.pl, Czasopismu Nowa Energia, Portalowi Nuclear.pl, Portalowi Teraz Środowisko.pl, Radiu Gdańsk, Portalowi Smart-Grids.pl, Portalowi srodowisko.pl,  Radiu TVP3 Gdańsk, Magazynowi Warsaw Business Journal , Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym oraz Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Prelegenci

Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Olexandr Motsyk – Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC “Energoatom”
Juha Ottman – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce
Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.
dr hab. Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Wojciech Hann – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. Operacyjnych, CJI PSE
Daniel Konkel – Dyrektor Oddziału UDT w Gdańsku
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska
William Liu – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Haitai Solar Group
Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW
Małgorzata Mika-Bryska – Doradca ds. Regulacji i Relacji Publicznych Grupy Veolia w Polsce
Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, E.ON Polska S.A.
dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora
Jan Tabor – p.o. zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej
Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A.
Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.
Zbigniew Kozłowski – Partner, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.
Sławomir Gibała – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Robert Kasprzak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.
Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC
Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
Jarosław Maślany – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.
Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce
Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Patryk Demski – Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.
Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Paweł Strączyński – Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.
Błażej Wojnicz – Prezes Zarządu Gas Storage Poland
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.
Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Maciej Cis – Kierownik Biura Komunikacji, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych
Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME
Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej
Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego
dr Piotr Szczeciński – Doradca Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.
Mariusz Marszałkowski – Dziennikarz portalu BiznesAlert
Piotr Bareła – Doradca, Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Jerzy Fijas – Manager Projektu Lasów Państwowych LAS ENERGII
Filip Kowalski – General Manager for Energy & Natural Resources, SAP Middle Eastern Europe, SAP
Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.
Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura, Energetyki Urząd Miejski w Gdańsku
Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV
Arkadiusz Urban – Prezes Zarządu, Krajowy Zasób Nieruchomości
Artur Zawisza – Prezes Zarządu, UPEBI
Izabella Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Żyglicka i Wspólnicy
Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich
Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
Marcin Dawidowski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, Energa Grupa Orlen
Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.
Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Galeria

Partnerzy