XI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Jerzy Andruszkiewicz – Wiceprezes Zarządu PSE Operator S.A.;
Marian Babiuch – Prezes Zarządu EC „Zielona Góra” S.A.;
Henryk Borczyk – Prezes PEC Katowice;
Konrad Borowski – Dyrektor Rynku Ciepła, Vattenfall Heat Poland S.A.;
Halina Bownik-Trymucha – Dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji URE;
Andrzej Czerwiński – Poseł RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
Michał Ćwil – Dyrektor Generalny PIGEO,
Radosław Dudziński – Wiceprezes Zarządu PGNiG SA;
Dr Filip Elżanowski – Prawnik, ekspert ds. rynku energetycznego;
Herbert Leopold Gabryś – b. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Przemysłu i Handlu;
Mariusz Grochowski – Członek Zarządu Vattenfall Heat Poland S.A.;
Norbert Grudzień – Członek Zarządu, Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o..;
Dr Dariusz Gulczyński – SWL Polska Sp. z o.o.;
Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki,
Sławomir Klimowicz – Szef Grupy Utilities SAP EMEA;
Marek Kossowski – Prezes Fassing Energia Sp z o.o.;
Ireneusz Kulka – Wiceprezes ENERGA Obrót S.A.;
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka;
Dariusz Marzec – b. Podsekretarz Stanu MSP;
Andrzej Modzelewski – Dyrektor, RWE Polska S.A.;
Monika Morawiecka – Dyrektor Departamentu Strategii PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
Janusz Moroz – Członek Zarządu RWE Polska S.A.;
Dr Zdzisław Muras – Dyrektor URE;
Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu TGE SA;
Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP;
Michał Piskorz – Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej NFOŚiGW;
Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska;
Michał Prażyński – Dyrektor Generalny Iberdrola Renewables Polska;
Zbigniew Słowiński – Dyrektor Departamentu Usług ENEA;
Tadeusz Soroka – b. Podsekretarz Stanu MSP.
Maciej Stańczuk – Prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.;
Maciej Stryjecki – Doradztwo Inwestycyjne Sp z o.o.;
Joanna Strzelec-Łobodzińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;
Marcin Szpak – Prezes Zarządu ENERGA INVEST SA;
Jacek Szymczak – Prezes IGCP.
Maciej Wiśniewski – Prezes Zarządu CONSUS S.A.;
Marek Woszczyk -Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Krzysztof Zamasz – Wiceprezes TAURON Polska Energia S.A.
Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlu ENEA Operator Sp. z o.o.;
Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes TAURON Polska Energia S.A.

Galeria

Partnerzy