XI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2023

Relacja

W dniach 5-6 czerwca  br. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2023, poświęconego rewizji europejskiej polityki energetycznej. Szczyt został objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Tomasza Grodzkiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa, Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka, Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Forum Odbiorców, Energii Elektrycznej i Gazu, Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo Handlową, Hutniczą, Izbę Przemysłowo – Handlową, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Krajową Izbę Biopaliw, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba, Rozwoju Elektromobilności, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Pracodawcy Pomorza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego , Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Związek Miast Bałtyckich, Związek Miast i Gmin Morskich.

 

Szczyt rozpoczął się od wystąpienia inauguracyjnego Pana Ministra Karola Rabendy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Następnie swoje wystąpienie miał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii w Polsce, Pan Akio Miyajima.

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2023 była Sesja Plenarna pt. „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”. Moderatorem debaty był Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl zaś w dyskusji wzięli udział: Päivi Laine– Ambasador Republiki Finlandii w Polsce, Ole Toft– Ambasador Królestwa Danii w Polsce, Mikael Benthe– Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej, Yaroslav Demchenkov– Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukrainy, Gabriel Gorbačevski– Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce, Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Struktury Energetycznej, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce, Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Marek Wesoły – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tematy poruszone w ramach sesji planarnej obejmowały: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – wojna w Ukrainie i sankcje na Rosję w obszarze dostaw surowców energetycznych jako impuls do zmian polityki energetycznej Europy, rewizja strategicznych źródeł dostaw surowców energetycznych dla Europy – wspólna polityka zakupowa UE, a indywidualne strategie głównych krajów europejskich, bezpieczeństwo energetyczne państw UE – nowe projekty i inicjatywy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej o znaczeniu europejskim, nowe płaszczyzny współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego jako odpowiedź na szantaż energetyczny Rosji, polityka energetyczna Polski 2040 roku w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu  – potrzeba aktualizacji i podstawowe kierunki zmian, miejsce energetyki jądrowej w nowej polityce energetycznej: stopień zaawansowania polskiego programu jądrowego, modele finansowania, energetyka wielkoskalowa, a małe obiekty jądrowe, deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań, warunki rozwoju dla energetyki gazowej w Polsce, doświadczenia krajów UE w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii dla branży energetycznej oraz gospodarki, rola USA w stabilizacji polityki energetycznej Europy.

Po Sesji Plenarnej odbyła się uroczysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Energetyki 2023”. Jest to nagroda przyznawana osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. Galę prowadziła Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy W tym roku statuetka została przyznana: Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce za konsekwentne rekomendowanie wdrażania w Polsce nowych rozwiązań energetycznych w celu uniezależnienia się od wschodnich wpływów, zwiększenia ochrony klimatu i  poprawy rozwoju polskiej gospodarki. W imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych statuetkę odebrał Robert Rudich – Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. Kolejnym Laureatem został Pan Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, wyróżnienie zostało przyznane za skuteczne działanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i kontroli nad infrastrukturą krytyczną kraju oraz konsekwentne realizowanie rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej umacniając tym samym pozycję Grupy PGE jako największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. W imieniu Pana Prezesa wyróżnienie odebrał Pan Lechosław Rojewski – Wiceprezes zarządu ds finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Kolejnym laureatem było Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Wyróżnienie zostało przyznane za zainicjowanie budowy jedynej w Polsce instalacji produkującej paliwo alternatywne RDF z odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu, a tym samym wsparcie rozwoju systemu odpadowego w Zawierciu zgodnie z priorytetami i zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Statuetkę odebrał Pan Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Kolejnym laureatem było Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wyróżnienie zostało przyznane za konsekwentne i odważne działania biznesowe spółki w zakresie transformacji energetycznej w tym dynamiczny rozwój zielonej energetyki oraz za zwinne zarządzanie portfelem projektów biznesowych w obliczu kryzysu energetycznego. Statuetkę odebrał Pan Marcin  Lewandowski,  Prezes Zarządu, Grupa GPEC. Kolejnym laureatem zostało Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe za konsekwentne działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektów  „Las Energii” i “Lasy Węglowe” w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji zużycia energii. Następnym laureatem zostało PGE Dystrybucja S.A. za wdrożenie strategicznego dla polskiej energetyki programu kablowania sieci średniego napięcia (SN), poprzez zakup jedynego w Polsce  innowacyjnego systemu układania kabli energetycznych pod ziemią. Statuetkę odebrał Pan Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A. W kategorii „samorządy” laureatem zostało Miasto Lębork za zrealizowanie inwestycji rozbudowy ekologicznego systemu ciepłowniczego oraz montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej i wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego miasta. W imieniu miasta statuetkę odebrał Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lębork.

Ostatnim nagrodzonym zamykającym listę tegorocznych laureatów jest laureat „Bursztynowego Serca 2023”. Bursztynowe Serce  jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie filantropii i CSR. Laureaci w/w wyróżnienia dzięki tej nagrodzie są uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych działań takich jak: długofalowe programy na rzecz pomocy potrzebującym, działania charytatywne, pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu postaw proekologicznych itp. Laureatem tegorocznej nagrody Bursztynowe Serce 2023 był PERN S.A. w uznaniu za konsekwentne i skuteczne realizowanie działań wspierających projekty społeczne, na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony dóbr kultury. W imieniu spółki Bursztynowe Serce odebrał Pan Mirosław Skowron, Prezes Zarządu PERN S.A.

Po uroczystości wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Energetyki 2023 odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji samorządowych pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanej przez Pana Artura Michalskiego, wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW, a następującymi beneficjentami:

  • Miasto Lębork za inwestycję „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”;
  • Gmina Pelplin za inwestycję „zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”;
  • Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. za projekt „Budowa stacji ładowania transportu publicznego na terenie zajezdni autobusowej Gdańskich Autobusów i Tramwajów”;

 

Panel 1 „Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa” prowadzony był przez Mecenasa Jerzego Baehra oraz Macieja Szambelańczyka Partnerów w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. zaś wzięli w nim udział: dr Grzegorz Czelej– Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii, Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Wojciech Graczyk– Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej, E.ON Polska S.A., Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o., Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu, PEJ Sp. z o.o, Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska, Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A., Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW, Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A., Paweł Szczeszek– Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A., Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A. Grupa Orle, Kasjan Wyligała– Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S., Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.. Odniesiono się do tematów: koniecznych zmian strategii grup energetycznych i ich główne przyczyn, nowelizacji ustawy 10H oraz oceny skutków nowych regulacji i ich wpływu na rozwój rynku OZE w Polsce, finansowego wymiaru skutków wojny w Ukrainie dla polskiej energetyki i gospodarki, wodoru jako paliwa przyszłości, szans związanych z powstającym otoczeniem regulacyjnym w zakresie gospodarki wodorowej, projektów lądowych OZE oraz dominujących trendów i technologii, rozwoju branży pracującej na rzecz sektora OZE w Polsce, małej energetyki jądrowej, w tym kluczowych projektów liderów rynku, obecnego etapu rozwoju i przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, odpowiedzi rynku na wprowadzane zmiany w miksie energetycznym, gazu jako coraz powszechniejszego surowca dla dużej energetyki oraz wpływowi wahań cenowych na rozwój rynku, rozwoju infrastruktury elektromobile oraz modeli rynkowych oraz aktualnym trendom w zakresie finansowania energetyki.

Panel 2 „Rynek energii elektrycznej, paliw oraz gazu (wodór, metan, biogaz)” prowadzony był przez Marcina Roszkowskiego, Prezesa Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Udział w panelu wzięli: Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A., Dariusz Dumkiewicz– Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A., Sławomir Brzeziński – Wiceprezes Zarządu, Węglokoks S.A., Henryk Kaliś– Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Marek Kulesa– Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią, Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych, Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A., Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Leszek Wiwała– Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Zakres tematyczny Panelu obejmował: zmianę podejścia do roli węgla w polskim miksie energetycznym oraz czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna, wydobycie gazu w Polsce, gazu w portfolio firm energetycznych, przyszłość gazu jako istotnego surowca dla polskiej energetyki, priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, nowe kierunki dostaw ropy i paliw do Polski, rolę Naftoportu w bezpieczeństwie dostaw, inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne, perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce w kontekście tworzącego się otoczenia regulacyjnego dla gospodarki wodorowej, dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, scenariuszy w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowego znaczenia 2023r., konsolidacji i nowych graczy na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu), konsekwencji łączenia PKN Orlen z Lotosem, przejęcia Grupy PGNiG przez PKN Orlen oraz jego skutki dla rynku i odbiorców, przygotowania operatorów sieci elektroenergetycznych na planowaną skalę rozwoju elektromobilności, magazyny energii, paliw i gazu po 2023 roku – skala niezbędnych inwestycji, przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.

Ostatni Panel w ramach pierwszego dnia Szczytu poświęcony był inwestycjom w OZE oraz wyzwaniom i zagrożeniom dla systemu elektroenergetycznego Polski. Moderatorem Panelu był Janusz Pietruszyński, Redaktor naczelny CIRE.pl. W panelu udział wzięli: Piotr Szczciński – Przewodniczący, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o., Partner zarządzający Elżanowski & Partnerzy Kancelaria Prawna sp. k., Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A., Arkadiusz Musielewicz– Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o., Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych Bank Gospodarstwa Krajowego, Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Mariusz Błasiak – Naczelnik, PGL Lasy Państwowe, Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, TAURON Polska Energia S.A., dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Tematy poruszane podczas panelu obejmowały: Ustawę odległościową i jej wpływ zmiany zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych na rynek, zaawansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej (dotychczasowi i nowi gracze), rozwój sektora fotowoltaicznego w Polsce na tle innych sektorów OZE, dostosowanie funkcjonalności sieci SN i NN do rosnącej liczby prosumenckich instalacji OZE, ograniczenia w rozwoju sieci ograniczeniami w budowie nowych źródeł OZE,  Koszty i korzyści inwestowania w magazyny energii dla każdej instalacji, finansowanie projektów OZE, czy długoterminowe umowy PPA są alternatywą dla systemów wsparcia, rynek nowych usług energetycznych dla sektora OZE, wpływ regulacji stabilizujących ceny energii na sektor OZE.

Drugi dzień Szczytu rozpoczął się od panelu pt. Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”. Moderatorem panelu był Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny, polon.pl, zaś uczestnikami byli: Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o., Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i zarządzania taryfami, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A., Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC, Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.. Tematu poruszane podczas panelu obejmowały: Fitfor55 – przygotowanie rynku ciepła systemowego do koniecznych zmian regulacyjnych, system wsparcia kogeneracji, stopień osiągnięcia zakładanych celów związanych z tym systemem, preferencje dla rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych – kogeneracja gazowa, projekty odpadowe i biomasowe, schyłek kogeneracji węglowej, programy antysmogowe, stan zaawansowania, pierwsze efekty, niezbędne korekty, stymulowanie proekologicznych zachowań, ustawodawstwo antysmogowe, zmiana w podejściu do taryfowania ciepłownictwa, Inwestycje w ciepłownictwie w odniesieniu do mniejszych wytwórców ciepła, miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa, wykorzystanie OZE w ciepłownictwie systemowym.

Tematem panelu 5 był: „Off-shore – perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji”. Moderatorem Panelu był Zbigniew Kozłowski – Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k., zaś udział w panelu wzięli: Damian Bąbka– Management Board Member, Chief Investment Officer, QairPolska S.A., Alicja Chilińska-Zawadzka – Członek Zarządu, EdF Renewables Polska, Kamil Kobyliński– Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies, Paweł Mawduk- Kierownik Projektu w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych POLENERGIA S.A., Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Włodzimierz Pomierny – Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa ARP, Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o., Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia sp. z o.o.. Zagadnienia omawiane w ramach panelu obejmowały: postępy w rozwoju projektów wiatrowych na Bałtyku w Fazie I, wyścig o pozwolenia na lokalizację farm wiatrowych na Bałtyku w Fazie II – status, kryteria rozdziału i odwołania, wyzwania w procesie uzyskiwania pozostałych pozwoleń w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rolę inwestorów i partnerów zagranicznych w rozwoju polskiego offshore wind, badania na morzu w fazie rozwoju projektów, wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych oraz dedykowany system wsparcia morskiej energetyki wiatrowe, w tym kontrakty różnicowe.

Ostatni panel w ramach Szczytu poświęcony był rozwojowi, inwestycjom i innowacjom w perspektywie 2050 (firmy, samorządy, prosumenci, OZE, e-mobility, fotowoltaika). Moderatorem była Izabella Żyglicka – Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy. W panelu wzięli udział: Armen Artwich– Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A., Zygmunt Gzyra– Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw, Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES, Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza, Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o., Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Arnold Rabiega– Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej, Marcin Westfal – Ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Tematy poruszane podczas Szczytu obejmowały: rolę i skalę sektora prywatnego w branży energetycznej, rolę samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych, podłączenie OZE do sieci w kontekście bezpieczeństwa i wydolności systemu, przyszłości projektów dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi, energetyce rozproszonej i skutki nowej polityki energetycznej, rozwojowi e-mobility w tym pojazdom elektrycznym, stacjom ładowania oraz technologii magazynowania energii. Poruszono również temat Fotowoltaiki w kontekście skali rozwoju dużych farm i małych instalacji prosumenckich.

Liczba uczestników: 650 osób

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, którzy angażowali się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Partnerem Energetycznym tegorocznej edycji był TAURON Polska Energia S.A., Partnerem Głównym była ENEA S.A., Partnerem Merytorycznym była PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., zaś partnerami byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Belse Sp. z o.o., E.ON. Polska SA, ENERGA Grupa ORLEN, Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Grupa GPEC, Kancelaria Kozłowski Tomasik Oszczak, Kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr, Lasy Państwowe, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PERN S.A., Polska Spółka Gazownictwa S.A., Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o., SOKE EPP Sp. z o.o., TotalEnergies Marketing Polska Sp. z o .o., Westinghouse Polska, Węglokoks S.A. Pragniemy także podziękować za współpracę Samorządowi Województwa Pomorskiego a także portalowi BiznesAlert.pl za objęcie Szczytu Głównym Patronatem Medialnym. Partnerem telewizyjnym był TVP 3 Gdańsk.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi CNG.LNG.pl, Dziennikowi Gazeta Prawna, Portalowi Eciepło, Portalowi eGospodarka.pl, Portalowi Elektroonline.pl, Portalowi enerad.pl, Portalowi Energia.edu.pl, dziennikowi Kapitał Polski, Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa, Czasopismu Energetyka Wodna, Portalowi Infor.pl, Portalowi ISB News, Portalowi kierunekenergetyka.pl, Magazynowi Biomasa, Czasopismu Nowa-Energia, Portalowi PAP Biznes, Portalowi Nuclear.pl, Czasopismu OZEON, Portalowi Portal Energia, Portalowi Teraz Środowisko.pl, Radiu Gdańsk, Portalowi Smart-Grids.pl, Portalowi srodowisko.pl oraz Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Prelegenci

Päivi Laine – Ambasador Republiki Finlandii w Polsce; 
Ole Toft – Ambasador Królestwa Danii w Polsce;
Mikael Benthe  Radca Ambasady Królestwa Szwecji ds. promocji gospodarczej;
Yaroslav Demchenkov  Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki Ukraina; 
Gabriel Gorbačevski  Attaché ds. Energii Republiki Litewskiej w Polsce; 
Janusz Kowalski  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 Anna Łukaszewska-Trzeciakowska  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; 
Paweł Mirowski  Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW;
Noémie Piaskowski – Radczyni ds. zrównoważonego rozwoju dla Grupy Wyszehradzkiej i Krajów Bałtyckich w Regionalnym Wydziale Ekonomicznym Ambasady Francji w Polsce;
Robert Rudich  Attaché ds. Energii, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce;
Marek Wesoły  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych;
dr Grzegorz Czelej  Senator RP, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej i Odnawialnych Źródeł Energii;
Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
Wojciech Graczyk– Dyrektor ds. polityki energetycznej, regulacji i obsługi prawnej, E.ON Polska;
Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, Equinor Polska sp. z o.o.;
Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu, PEJ Sp. z o.o.;
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska;
Jarosław Kwasek  Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.;
Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW;
Olexandr Motsyk  Ambasador, Doradca Ministra Energii Ukrainy, Główny Doradca Prezesa Zarządu NNEGC „Energoatom”;
Mirosław Skowron – Prezes Zarządu PERN S.A.;
Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.;
Jarosław Wróbel – Prezes Zarządu, Energa Obrót S.A. Grupa Orlen;
Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.;
Lech Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, Enea S.A.;
Patryk Demski – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; 
Dariusz Dumkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.;
Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;
Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.;
Henryk Kaliś – Prezes Zarządu, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią;
Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion Sp. z o.o.;
Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych;
Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, Lotos Petrobaltic S.A.;
Robert Więckowski – Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
Leszek Wiwała – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego;
Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii;
r. pr. dr hab. Filip Elżanowski – Wiceprezes Zarządu Toshi Capital Management Sp. z o.o., Partner zarządzający Elżanowski & Partnerzy Kancelaria Prawna sp. k., Przewodniczący Rady Nadzorczej Kyosan Europe Sp. z o.o.;
Zbigniew Gryglas – b. Wiceminister Aktywów Państwowych;
Paweł Konieczny – Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej;
Piotr Meler – Prezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.;
Arkadiusz Musielewicz – Wiceprezes Zarządu, SOKE Epp Sp. z o.o.;
Joanna Smolik – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego;
Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV;
Dariusz Szymczak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.;
Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, PGL Lasy Państwowe;
Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych , TAURON Polska Energia S.A.;
dr Jarosław Zagórowski – Doradca Strategiczny, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
Sławomir Kiszkurno – Prezes Zarządu, Port Czystej Energii Sp. z o.o.;
Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i zarządzania taryfami, Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.;
Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła S.A.;
Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC;
Robert Mania – Prezes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie;
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
Aneta Więcka – Kierownik Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
dr inż. Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.; 
Damian Bąbka – Management Board Member, Chief Investment Officer, Qair Polska S.A.;
Jarosław Broda – Członek Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.;
Alicja Chilińska-Zawadzka – Członek Zarządu, EdF Renewables Polska; 
Kamil Kobyliński – Head of Offshore Wind Poland, TotalEnergies;
Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departament Rozwoju Gospodarczego;
Paweł Mawduk – Kierownik Projektu w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A.;
Włodzimierz Pomierny – Kierownik Projektu Morska Energetyka Wiatrowa;
Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. regulacji, Equinor Polska Sp. z o.o.;
Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu, TAURON Ekoenergia sp. z o.o.;
Armen Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN Orlen S.A.;
Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw;
Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Magazynowania Energii;
Adam Kościelniak – Partner Zarządzający A-RES;
Tomasz Limon – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza;
Ewa Malicka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;
Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.;
Mirosław Motyka – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;
Dariusz Pachniewski – Rzecznik Hydrogen Poland;
Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej;
Marcin Westfal – Ekspert Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności;

Galeria

Partnerzy