XII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Maciej Bando – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki
Jan Bogolubow – Prezes, Zarządca Rozliczeń S. A.
Artur Bujak – Dyrektor, Bank PEKAO S.A.
Wojciech Cetnarski – Członek Zarządu, Norvento Polska Sp. z o.o.
dr inż. Mirosław Duda – Agencja Rynku Energii S.A.
Piotr Dzięciołowski – Analityk, Credit Suisse
Iwona Edris – Dyrektor, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Mariusz Grochowski – Członek Zarządu, PGNiG TERMIKA S.A.
Norbert Grudzień – Członek Zarządu, POLENERGIA KOGENERACJA Sp. z o.o.
dr Dariusz Gulczyński – Holding Manager, SWL Polska Sp. z o.o. / Światowa Rada Energetyki
Joanna Hejft – Technical Director, Euro-Funding Advisory Group
Ziemowit Iwański – Region Executive, GE Hitachi Nuclear Energy
Mieczysław Kasprzak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Włodzimierz Kędziora – Członek Zarządu, DALKIA ŁÓDŹ S.A.
Sławomir Klimowicz – Szef Grupy Utilities, SAP Polska Sp. z o.o.
Elżbieta Kołodziej – Zastępca Dyrektora Delegatury we Wrocławiu, UOKiK
Marek Kossowski – Prezes, ENERCONET Sp. z o.o.
Arkadiusz Krakowiak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, ELEKTROWNIA „KOZIENICE” S.A.
Marcin Lewenstein – Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG S.A.
Michał Machlejd – Prezes Zarządu, SPEC S.A.
prof. Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka
dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP
Michał Piskorz – Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Mirosław Pułkowski – Departament Inwestycji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Grzegorz Skarżyński – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
dr inż. Janusz Steinhoff – b. Wicepremier, Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka
Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Roman Traczyk – Członek Zarządu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Grzegorz Wiśniewski – Prezes, Instytut Energetyki Odnawialnej
Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlu, ENEA Operator Sp. z o.o.
prof. Krzysztof Żmijewski – Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji

Galeria

Partnerzy