XII Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa – Chemia – Gaz

Prelegenci

Renata Auchimik – Senior Expert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Andrzej Błach – Partner, CMS
Grzegorz Błędowski – Dyrektor Projektu EFRA, Grupa LOTOS S.A.
Robert Brzozowski – Prezes Zarządu, UNIMOT S.A.
Piotr Ciołkowski – Partner w Kancelarii CMS prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska
Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego
Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu PGNiG Gas Storage Poland Sp z o.o.
Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Kierownik Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii, Instytut Chemii Przemysłowej
Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią
dr inż. Magdalena Król – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowo- Badawczymi, KGHM CUPRUM
Przemysław Krysicki – Dyrektor, EY
Łukasz Księżopolski – Warsaw Branch Director, FlexSim, InterMarium Sp. z o.o.
Andrzej Leończuk – Specjalista, BARTER S.A.
Krzysztof Nadakiewicz – Project Manager, Life Science & Advance Manufacturing Specialist, FLUOR S.A.
Rafał Rodziewicz – Prezes Zarządu, Infratel Operator Infrastrukturalny / Rada ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji
Bogdan Rogaski – Prezes Zarządu, BARTER S.A.
Leszek Rudnik – Gestra Polonia Sp. z o.o.
Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP
Marcin Sienkiewicz – Dyrektor ds. Projektu Hubu Gazowego, Towarowa Giełda Energii
dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
Ewa Szumlak – Dyrektor Działu Marketingu, ELPIGAZ Sp. z o.o.
Roman Ślagowski – Przewodniczący Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
Tomoho Umeda – Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Doradca Ministra Rozwoju
Beata Wittmann – Dyrektor Korporacyjny ds. Energii, Grupa Azoty
dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Adam Żurek – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty

Galeria

Partnerzy