XIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Adam Simonowicz, Wiceprezes Towarowa Giełda Energii;
Aleksander Zawisza, Doradca Ministra Środowiska i Głównego Geologa Kraju, Ministerstwo Środowiska;
Andrzej Hanuszek, Dyrektor Projektu Kogeneracja Błonie, Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bydgoszcz;
Andrzej Janowski, Master Principal Solution Consultant, ORACLE Poland;
Andrzej Modzelewski, Dyrektor ds. Rozwoju Przedsiębiorstwa, RWE POLSKA S.A.;
Artur Maziarka, Partner, Deloitte;
Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Bartosz Marcinkowski, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Bogdan Pilch, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.;
Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Mediami, Główny Inżynier ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy S.A.;
doc.dr inż. Paweł Skowroński, Instytut Techniki Cieplnej;
dr Dariusz Gulczyński, Holding Manager, SWL Polska Sp. z o.o.;
dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej;
dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych;
dr Paweł Grzejszczak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Jacek Szymczak, Prezes Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie;
Jakub Leszczyński, Menedżer, Deloitte;
Jan Bogolubow, Prezes, Zarządca Rozliczeń S.A.;
Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska S.A.;
Katarzyna Radzewicz, Senior Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Krzysztof Brejdak, Wiceprezes Zarządu, Kompania Węglowa S.A.;
Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.
Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;
Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu, Dom Maklerski CONSUS;
Małgorzata Ostrowska, b. Sekretarz Stanu MG i MSP;
Marcin Krakowiak, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Marcin Prusak, DnB Nord Polska S.A.;
Marek Chlebus, Dyrektor, Deloitte;
Marek Kossowski, Prezes EnercoNetSp. z o.o.; Członek Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;
Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.; Prezes, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych;
Mariusz Grochowski, Prezes, Dyrektor Generalny Spółki, PGNiG Termika S.A;
Mariusz Radziszewski, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Gospodarki;
Michał Machlejd, Prezes, DALKIA Warszawa S.A.;
Michał Piskorz, niezależny ekspert;
Paweł Andersohn, Business Development Manager, AGGREKO Polska;
Piotr Filipiuk, Dyrektor, Deloitte;
Piotr Zawistowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem, TAURON Polska Energia SA;
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka;
Przemysław Zaleski, Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.;
Radosław Dudziński, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu; PGNiG S.A;
Rafał Domaszewski, Członek Zarządu ds. Handlu, ENEA Trading Sp. z o.o.;
Rafał Wojciechowski, Główny Specjalista, Departament Górnictwa, Ministerstwo Gospodarki;
Robert Sikorski, Dyrektor Departamentu Handlu, ZE PAK S.A.;
Sławomir Hinc, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.;
Stanisław Iwan, Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej;
Tomasz Darowski, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka;
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
Tomasz Mańka, Zastępca Dyrektora ds. Rynków Zagranicznych, WĘGLOKOKS S.A.;
Włodzimierz Kędziora, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Polityki Energetycznej, DALKIA ŁÓDŹ S.A.;
Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu,Wento Sp. z o.o.;
Wojciech Hann, Partner, Deloitte;
Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki;

Galeria

Partnerzy