XIV Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Tomasz Adamczyk, Prezes w Instytucie Innowacyjnych Technologii;
Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.;
Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE;
Jan Bogolubow – Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.;
Daniel Borsucki, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Mediami, Główny Inżynier ds. Energetycznych, Katowicki Holding Węglowy S.A.;
Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
Adam Dobrowolski – Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki;
dr Filip M. Elżanowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski;
Andrzej Gajewski – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.;
Wojciech Graczyk – Dyrektor ds. Obsługi Prawnej i Zarządzania Regulacjami, RWE Polska S.A.;
dr Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka;
dr Dariusz Gulczyński, Światowa Rada Energetyczna;
Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Departamentu Biura Marketingu i Analiz, Kompania Węglowa S.A.; 
Ziemowit Iwański, Country Executive, GE Energy;
Sebastian Janda, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska;
Michał Jarczyński – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.;
Michał Lubieniecki, Wiceprezes Zarządu, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.;
Agnieszka Łakoma, Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP;
Joanna Strzelec-Łobodzińska – b. Wiceminister Gospodarki, b. Prezes Zarządu Spółki Kompania Węglowa S.A.;
Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska;
Marek Kapella, Dyrektor Departamentu Wytwarzania, PGE GiEK S.A.;
Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego;
Włodzimierz Kędziora, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, DALKIA Polska S.A.;
Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa NFOŚiGW;
Wojciech Kozak – Wiceprezes Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.;
Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią;
Bartosz Marcinkowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka;
Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
Andrzej Modzelewski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, RWE Polska S.A.;
Mirosława Nykiel, Poseł na Sejm, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki;
Adam Oleksy – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, WSEInfoEngine S.A.; 
Paweł Orlof, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, ENEA S.A.;
Karol Osadnik – Zastępca Dyrektora Oddziału w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu;
Małgorzata Ostrowska, b. Sekretarz Stanu MG i MSP;
Bogdan Pilch, Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.;
Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor w Grupie Energetycznej PwC Polska;
Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka;
Adam Simonowicz, Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.;
doc. dr inż. Paweł Skowroński – Instytut Techniki Cieplnej;
dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych;
Robert Sikorski, Dyrektor Departamentu Handlu, ZE PAK S.A.;
Paweł Smoleń – Prezydent EURACOAL – Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego;
Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator;
Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej; 
Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Operator S.A.;
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej;
Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju;
Piotr Zawistowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem, TAURON Polska Energia S.A.;
Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.;

Galeria

Partnerzy