XV jubileuszowy Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.;
Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.;
Mieczysław Borowski, Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego;
Sławomir Burmann, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Veolia Energia Łódź;
Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor w Grupie Energetycznej PwC Polska
Adam Dobrowolski, Dyrektor w Urzędzie Regulacji Energetyki;
Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Inwestycji, Fortum Power and Heat Polska;
Mariusz Grochowski, Prezes Zarządu Erbud Industry Pomorze oraz Dyrektor Pionu Serwisu Erbud Industry;
dr Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka;
Stanisław Iwan, Senator RP;
Sebastian Janda, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska;
Juliusz Jankowski, Główny Analityk Biznesowy, PGNiG Termika S.A.;
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.;
Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu ds. Handlowych, ENEA S.A.;
Marcin Korolec – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska;
Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie S.A.;
Marek Kossowski, Przewodniczący Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu, Izba Gospodarcza Gazownictwa;
Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.;
Marek Kulesa, Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią;
Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska;
Krzysztof Maryl – Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki;
Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski,  Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka;
Andrzej Modzelewski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska S.A.;
Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska S.A.;
Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP, Premier, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2007-2012;
Jacek Piechota – Prezes PUIG, b. Minister Gospodarki 2001-2003,2005;
David Powell, Wiceprezes, Nuclear Power Plant Sales GE Hitachi;
Michał Prażyński, Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki Odnawialnej, ENEA Wytwarzanie S.A.;
Katarzyna Radzewicz, Radca Prawny, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka;
Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tauron Polska Energia S.A.;
Tomasz Sikorski, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Paweł Skowroński, Prezes Zarządu, SAG Elbud Gdańsk S.A
Tadeusz Soroka, b. Wiceminister Skarbu Państwa, Dyrektor w Biurze Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.;
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp z o.o.
Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.;
Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu, ENERGA-Operator S.A.;
Maciej Tomaszewski, Członek Zarządu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Andrzej Twardowski, Dyrektor Zakładu Elektrowni Alstom Power.
Piotr Woźniak, b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju.
Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Galeria

Partnerzy