XVI Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Marian Babiuch, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
Grzegorz Banasiuk, Senior Associate, Kancelaria Gide Loyrette Nouel
Jan Biernacki, Manager, Energy Group, PwC Polska, zaś w debacie udział wzięli
Marcin Bielecki, Big Data @ Analytics Platforms Manager, IBM Analytics Poland & Baltics
Jarosław Bogacz, Prezes Zarządu, Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej
Mieczysław Borowski, Prezes Urzedu Dozoru Technicznego
Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.
Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Inwestycji i Akwizycji, Fortum Power and Heat Polska Sp.z o.o.
Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor, Energy Group, PwC Polska
Michał Gawrysiak, Manager, Energy Group, PwC Polska
Dariusz Gulczyński, Światowa Rada Energii
Agnieszka Jankowska, Dyrektor ds. Relacji i Kluczowych Klientów – Polska i Kraje Bałtyckie, General Electric
Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska
Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Włodzimierz Kędziora, Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska S.A.
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Janusz Kowalski, Prokurent, PGNiG S.A.
Konrad Kosicki, Counsel, Kancelaria Gide Loyrette Nouel
Marcin Korolec – b. Minister Środowiska
Marek Kossowski, Prezes Zarządu IPE-TRADING Sp. z o.o.
Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią
Monika Kuusela, Senior Manager, Heat Policies and Regulation, Fortum Corporation
prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska
dr Katarzyna Michałowska-Knap , Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju, Koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej, Instytut Energetyki Odnawialnej
prof. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Jaromir Pečonka, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Eco-Wind Construction
Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit S.A.
Roman Pionkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju, ENERGA S.A
Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki
Tomasz Pyrkowski, Senior Associate, Kancelaraia Gide Loyrette Nouel
Kaziemirz Rajczyk, Dyrektor Zarządzający Sektorem, Departament Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski S.A.
Andrzej Rubczyński, Dyrektor Departamentu Regulacji i Relacji Zewnętrznych, PGNiG Termika S.A.
Andrzej Sikora, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Olgierd Sikora, Dyrektor ds. Koordynacji Produkcji, ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator S.A.
Paweł Smoleń, Członek Zarządu, ERBUD S.A.
Jacek Socha, Wiceprezes, PwC Polska.
Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu, PSEW
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii
Łukasz Tomaszewski, Naczelnik, Urząd Regulacji Energetyki.
dr Adam Węgrzyn, Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A.
Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót S.A.
dr Przemysław Zaleski, Politechnika Wrocławska

Galeria

Partnerzy