XVII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Piotr Adamczak, Wiceprezes ds. Handlu, Enea S.A.
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Robert Basiak, Menedżer, Europa Centralna i Wschodnia, GE Digital
Jan Biernacki, Menedżer, Grupa Energetyczna PwC
Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.
Wojciech Cetnarski, Prezes Zarządu, PSEW
Dorota Dembińska-Pokorska, Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC
Wojciech Dziomdziora, Counsel w Praktyce IP&TMT, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Jan Dziekoński , Wicedyrektor w Grupie Energetycznej PwC
Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.
Adam Gawęda, Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Michał Gawrysiak, Menedżer w Grupie Energetycznej PwC
dr Paweł Grzejszczak, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Martin Hančar, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Skawina S.A.
Bolesław Jankowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Adam Kampa, Wiceprezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie S.A.
prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
Piotr Kasprzak, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.
Mateusz Kędzierski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii
Dawid Klimczak, Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.
Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.
Marcin Krakowiak, Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG S.A.
Marek Kulesa, Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
Roman Masek, Dyrektor ds. Technicznych, BELSE Sp. z o.o.
Marek Malisiewicz, Inicjator i Koordynator grupy Profesorów Inżynierów Klaster ANAWIM
Andrzej Modzelewski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska
Marek Mroczkowski – Ekspert, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Józef Palinka, Partnera, Szefa Praktyki Postępowań Spornych, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Janusz Ryk, Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Mariusz Schmidt, Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii
Paweł Smoleń, Członek Zarządu, ERBUD S.A.
Bartosz Soroczyński, Prezes Zarządu, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator
Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
dr Stanisław Tokarski, Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Energetyki, Główny Instytut Górnictwa
Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.
Emil Wojtowicz, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Grzegorz Wrochna, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Magdalena Zabłocka, Senior Associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
dr Przemysław Zaleski, Politechnika Wrocławska, b. Prezes Enea Trading
Piotr Zawistowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A.
Arkadiusz Zieleźny, Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.
Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Galeria

Partnerzy