XVIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Prelegenci

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Jan Biernacki – Manager w PwC Polska
Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.
Rafał Budweil – Prezes Zarządu, Triggo S.A.
Vasco Amaral Cunha – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny
Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
Dorota Dembińska-Pokorska – Partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska
Wojciech Drożdż – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.
Mariusz Dymkowski – Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Obsługi Klienta, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Włodzimierz Ehrenhalt – Prezes Zarządu, Conerga Sp. z o. o.
Krzysztof Figat  – Prezes Zarządu, ENEA Wytwarzanie S.A.
Damian Gadzialski – Dyrektor Zarządzający, Greenway Infrastructure Poland
Artur Hołodok – Członek Zarządu, Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.
Anna Jakób – Członek Zarządu, Grupa GPEC
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert.pl
Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.
prof. Waldemar Kamrat– Politechnika Gdańska
Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.
Dawid Klimczak – Prezes Zarządu, ENEA Trading Sp. z o.o.
Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii
Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności
Ilona Kotecka Fernandes – Senior Banker, Europejski Bank Inwestycyjny
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.
Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią
Monika Kuusela – Senior Manager, FORTUM Corporation
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC
Mirosław Litke – Prezes Zarządu, INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.
Roman Masek– Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.
Jan Maciej Mądrzak– Wiceprezes Zarządu, PGE Obrót S.A.
Henryk Młodawski – Członek Zarządu, Exalo Drilling
Henryk Mucha – Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska
Monika Piątkowska – Prezes, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO
Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Mariusz Samordak – Dyrektor, Sektor Energetyczny, Bank Gospodarstwa Krajowego
Marcin Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Rynku Gazu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu, innogy Stoen Operator
Maciej Stryjecki – Prezes, Fundacja Na Rzecz Energetyki Zrównoważonej
Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Jerzy Topolski – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, TAURON Dystrybucja S.A.
Tomasz Wilczak – Członek Zarządu – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.
dr inż. Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii
Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.
Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.
Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.
Piotr Zawistowski– Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
dr inż. Krzysztof Zborowski– Prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A.
Arkadiusz Zieleźny – Prezes Zarządu, POLENERGIA Obrót Sp. z o.o.

Galeria

Partnerzy