XXIII Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

Relacja

W dniach 27-28 lutego br. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona polityce energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, którego głównym organizatorem jest Europejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, Minister Klimatu i Środowiska, Annę Moskwę, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Rafała Gawina, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Główny Instytut Górnictwa, Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Krajowa Izba Biopaliw, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Podczas Kongresu odbyło się sześć paneli dyskusyjnych podejmujących tematykę polityki energetycznej Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie, transformacji energetycznej, zielonej energii w strategiach liderów polskiego rynku, polskiego rynku energii gazu i paliw, sytuacji na rynku ciepła i kogeneracji, innowacji rozwoju i inwestycji w horyzoncie do 2050 roku. Ostatni panel Kongresu poświęcony był prezentacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla rynku energii.

Debata inauguracyjna rozpoczynająca Kongres zatytułowana była “Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie”. Panel poprowadzony został przez Pawła Grzejszczaka – Partnera Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k., zaś w dyskusji wzięli udział: Mateusz Berger – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, KPRM; Yaroslav Demchenkov– Wiceminister ds. Integracji Europejskiej, Ministerstwo Energetyki, Ukraina;  Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców Politycznych Prezesa Rady Ministrów; Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Obrady rozpoczęły się od omówienia przez zaproszonych gości planu transformacji systemów energetycznych oraz polityki energetycznej Państwa w kontekście aktualizacji polityki surowcowej dla Europy zarówno z perspektywy polskiej racji stanu jak i z perspektywy Ukrainy. Uwzględniono również konieczne koszty transformacji energetycznej, a także zastanawiano się nad kwestią odejścia Polski od węgla do 2049 roku w kontekście deficytu surowcowego powstałego na skutek wojny. Stanowiło to wstęp do szerszej dyskusji nad sytuacją neutralności klimatycznej i priorytetowych kierunków działań Rządu. Uczestnicy dyskutowali także nad zagadnieniami bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, tematami paliw przejściowych, nowymi kierunkami współpracy w zakresie dostaw surowców dla energetyki oraz nad transformacją i konsolidacją polskiego rynku energetycznego. Podczas debaty nawiązano także do energetyki producenckiej ze szczególnym uwzględnieniem programów NFOŚiGW, a także kwestii cen energii, ciepła i gazu uzgodnionych z Urzędem Regulacji Energetyki.

I Panel pt. „Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja strategii w zmienionej sytuacji surowcowej i presji regulacyjnej na kontrolę cen energii dla odbiorców” moderowany był przez Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.pl, do dyskusji zaś zasiedli: Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN S.A.; Piotr Ferszka– Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, SAP Polska; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Polska; Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Piotr Maciołek – Członek Zarządu, POLENERGIA S.A.; Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.; Marcin Orłowski – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Grupy Veolia w Polsce; Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.; Paweł Szczeszek – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Uczestnicy dyskusji podjęli temat paliw alternatywnych i inwestycji w instalacje wodorowe. Dużo uwagi poświęcono inwestycjom w utrzymanie, rozbudowę i modernizację sieci szczególnie ze względu na dużą skalę projektów OZE na rynku. Dużo emocji wzbudził temat energetyki jądrowej.  W szczególności jeżeli chodzi o wykorzystanie w aktualnym stanie prawnym wodoru i gazu. Dyskutowano również nad alternatywnymi kierunkami dostaw paliw i gazu wobec zamknięcia współpracy z Rosją oraz projektom podnoszącym efektywność i optymalizację istniejących systemów.

II panel pt. “Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii” moderowany był przez Marka Kulesę– Dyrektora Biura Towarzystwa Obrotu Energią. W debacie wzięli udział: Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.; Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Piotr Kuś – Dyrektor Generalny, European Network of Transmission System Operators for Gas; Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DISE; Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Hynfra P.S.A.; Robert Perkowski – Członek Zarządu ds. Wydobycia, PKN ORLEN S.A.; Szymon Płoński – Ekspert Koordynator Zespołu, ARP S.A., Dyrektor Strategii, Dolnośląska Dolina Wodorowa; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Rafał Miland– Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Adam Stępień – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP; Leszek Wiwała – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.

W pierwszej części dyskusji podjęto temat wyzwań dla dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych. Następnie odniesiono się do problematyki kierunków importu gazu i paliw do Polski. W dalszej części panelu zastanawiano się, które projekty inwestycyjne w 2023 roku okażą się kluczowe dla polskiego rynku paliw i gazu. W ramach części poświęconej paliwom starano się odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 roku. Równie istotną kwestią, omówioną przez prelegentów była rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej, a także infrastruktury magazynowej, zwracając szczególną uwagę na jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw. Podczas panelu odniesiono się także do perspektyw rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce oraz gazu w portfolio firm energetycznych.

III panel pt. “Rynek ciepła i kogeneracji” odpowiedzialnym za moderację był Mariusz Marszałkowski – Redaktor, BiznesAlert.pl, zaś do debaty zasiedli: Prof. UW, dr hab. Tomasz Gackowski– Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Strategicznego, ARP S.A.; Monika Gawlik – Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; Dorota Jeziorowska – Dyrektor, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Przemysław Kołodziejak – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Arkadiusz Kosiel – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, FORTUM Power and Heat Polska; Marcin Lewandowski– Prezes Zarządu, GPEC sp. z o.o.; Joanna Orłowska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Veolia Energia Warszawa S.A.; Marcin Staniszewski – Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.; Aneta Więcka – Kierownik Projektu, NCBR; Krzysztof Zborowski – Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Dyskusja na początku skoncentrowała się na omówieniu wyzwań dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji w kontekście utrudnionego dostępu do surowców energetycznych oraz nieprzewidywalnych cen surowców w kontekście wojny w Ukrainie. Odniesiono się również do Europejskiego Zielonego Ładu: RED II oraz roli gazu w docelowym modelu ciepłownictwa systemowego i indywidualnego. Pozwoliło to na zastanowienie się, jak racjonalnie przemodelować rynek ciepła. Następnie nakreślono skalę rozwoju systemów prosumenckich i jego wpływu na ciepłownictwo, podkreślono również konieczność zwiększenia efektywności energetycznej instalacji oraz znaczącego wpływu termomodernizacji budynków na koszty ciepła. Ponownie zaakcentowano konieczność znalezienia rozwiązań systemowych dla średniej wielkości instalacji, które nie mogą liczyć na dofinansowania zarówno ze środków unijnych jak i nie stanowią elementu dużych koncernów energetycznych.

IV panel pt. “Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje”, moderowała Izabella Żyglicka– Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, „Adwokaci i Radcowie Prawni” Sp. K. Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką Panel został podzielony na dwie części. W części I udział wzięli Łukasz Beresiński – Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Katarzyna Błachowicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp.z o.o., Członek Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Marcin Kłomski– Solution Director, Huawei Polska; Krzysztof Kochanowski – Prezes Zarządu, PIME; Paweł Lachman – Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej; Bogdan Szymański – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, Ekosystem Sp. z o.o.

Z kolei w drugiej części wystąpili: Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności; Jakub Faryś – Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Adam Kościelniak – Partner Zarządzający, A-RES; Michał Kubecki – Członek Rady Doradczej TRMEW, Prezes Instytutu OZE; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Jan Wiśniewski – Dyrektor Centrum Badań i Analiz, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych; Andrzej Wiszniewski – Prezes Zarządu, NAPE.

Zaproszeni prelegenci dyskutowali na temat, kiedy wodór stanie się powszechnie dostępnym paliwem, a także czy paliwa syntetyczne mają rację bytu w kontekście embarga na surowce z Rosji. Omówiono również skutki gwałtownego rozwoju prosumenckich systemów fotowoltaicznych na rynek energii oraz niezbędnych działań inwestycyjnych mających na celu stabilizację systemów dystrybucyjnych. Podkreślano także znaczenie recyklingu odpadów jako powszechnie dostępnego źródła energii dla podmiotów samorządowych. Podczas debaty przedyskutowano również podstawowe trendy rozwojowe inwestycji, nowe sposoby finansowania projektów i największe bariery inwestycyjne, z jakimi muszą zmierzyć się inwestorzy w 2023 roku. Równie ważnym zagadnieniem, jakie pojawiło się podczas dyskusji była dynamika rozwoju rynku elektromobilności. Z jednej strony analizowano zmiany w proporcjach liczb aut elektrycznych w ogólnej liczbie aut w Polsce, z drugiej kwestionowano możliwość szybkiego i racjonalnego rozwoju infrastruktury ładowania.

V panel pt. “Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty” był poświęcony prezentacji propozycji rozwiązań systemowych na rynku energii. W roli moderatora wystąpił Prof. Waldemar Kamrat – Politechnika GdańskaSwoje prezentacje przedstawili:

W ramach swojej prezentacji Magdalena Misiurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, koncentrowała się na dostępnych źródłach finansowania transformacji energetyki.

Z kolei Arkadiusz Musielewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju, EPP Sp. z o.o., omawiał optymalizację pracy instalacji prosumenckich poprzez zarządzanie generowaną energią elektryczną oraz zmianę profilu poboru energii z zastosowaniem magazynów energii.

Następnie Maksym Sysoiev, Partner, Global Energy Group, Dentons Kijów, prezentował możliwości rozwoju projektów OZE na Ukrainie obecnie i po wojnie – szanse dla Polskich podmiotów.

Dr hab. Ernest Grodner, Partner, ScanTheSun przedstawił Nowoczesne rozwiązania mobilne do tworzenia efektywnych instalacji fotowoltaicznych.

Paweł Lachman, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła PORT PC, podsumował Rok 2022 – rok pomp ciepła w Europie.

XXIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu firmie ENEA S.A., Partnerowi Energetycznemu firmie TAURON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.SAP Polska Sp. z o.o., Partnerowi Merytorycznemu: PGE Dystrybucja S.A., Partnerom: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Belse Sp. z o.o., Ecological Projects Poland Sp. z o.o., Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., Gaz-System S.A., Grupa GPEC, Huawei Polska, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PERN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz VEOLIA S.A.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje również Patronom Medialnym: Portalowi BiznesAlert.pl; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi eGospodarka.pl, Portalowi ECiepło.pl; Magazynowi Energetyka Wodna; Portalowi Energetyka24.pl;Portalowi elektroinzynieria.pl; Portalowi Elektroonline.pl; Serwisowi GLOBENERGIA.pl; Serwisowi Infor.pl; Portalowi Kierunekenergetyka.pl; Portalowi Enerad.pl; Agencji Informacyjnej ISB News, Magazynowi Nowa Energia; Magazynowi Biomasa; Portalowi Nuclear.pl; Magazynowi OZEON; Portalowi Polski Przemysł; Portalowi Smart-Grids.pl; Portalowi Teraz-Srodowisko.pl; Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym; Portalowi Wysokienapiecie.pl.

Galeria

Partnerzy