XXXII Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM

Relacja

W dniu 27 września br. w Warszawie, w Hotelu Marriott odbyła się 32. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, której temat przewodni brzmiał „Rok 2019 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia”. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją objęła Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Polska Federacja Biotechnologii, Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych oraz Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP. Partnerami Merytorycznymi Kongresu byli: Kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., Kancelaria Chudzik i Wspólnicy, Kancelaria DLA Piper, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, KPMG w Polsce, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Kancelaria Tomasik Jaworski.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: najważniejsze zmiany w regulacjach dotyczących rynku farmaceutycznego w ostatnim czasie, nowości w dostępie do leczenia, kluczowe problemy na rynku hurtowni i aptek, zmiany w zakresie umbrella branding, reklamy produktów zdrowotnych, prawa pacjenta w kontekście wycofania produktów leczniczych z obrotu, nowe wyzwania z zakresu compliance, zmiany otoczenia podatkowego w branży farmaceutycznej, aktualne trendy w reklamie kierowanej do profesjonalistów medycznych, planowane zmiany w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Kongres otwarty został wystąpieniem Juliusza Krzyżanowskiego, Senior Associate oraz Pawła Hincza, Partnera w Kancelarii Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy pt. „Najważniejsze zmiany w regulacjach dotyczących rynku farmaceutycznego w ostatnim czasie”. W pierwszej kolejności odniesiono się do problematyki lekowej państwa, z uwzględnieniem najważniejszych jej aspektów z punktu widzenia branży. Stanowiło to wstęp do omówienia kwestii nowelizacji prawa farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem stanu zaawansowania prac legislacyjnych oraz możliwością zablokowania przez Ministra Sprawiedliwości odwróconego łańcucha dostaw. Kolejne wystąpienie zatytułowane „Co nowego w dostępie do leczenia” poprowadziła Natalia Łojko, Senior Associate, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Rozpoczęło się ono od zarysowania uczestnikom aktualności refundacyjnych, by przejść do aktualności dotyczących praw pacjenta. Kolejna prezentacja, autorstwa Magdaleny Bąkowskiej, Senior Associate, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński nosiła tytuł „Kluczowe problemy na rynku hurtowni i aptek”. W jej ramach objaśniono, jak zakończył się spór prawny o interpretację przepisów 1% aptek w województwie. Następnie dokonano analizy modeli dostaw stosowanych przez przedsiębiorców w kontekście inspekcji w hurtowniach farmaceutycznych. Wystąpienie zamykające poranną część Kongresu POLFARM poprowadziła dr Daria Wierzbińska, Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, pt. „Zmiany w zakresie umbrella branding”. Na początku Pani Mecenas przedstawiła nowe wytyczne Prezesa URPL w zakresie nazw parasolowych, by przejść do szczegółowego omówienia umbrella branding w odniesieniu do leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. Na koniec zaś skoncentrowała się na prezentacji i reklamie różnych kategorii produktów pod wspólną marką parasolową.

Kolejną część Kongresu zainaugurował dr Andrzej Balicki, Partner, DLA Piper, który wygłosił prezentację pt. „Aktualne tendencje w zakresie reklamy leków i innych produktów zdrowotnych”. W pierwszej kolejności Pan Mecenas skoncentrował się na działaniach organów i planowanych zmianach legislacyjnych w odniesieniu do reklamy. Następnie omówił on kwestie reklamy produktów Rx i OTC prowadzona w internecie, co stanowiło wstęp do zajęcia się szerszym zagadnieniem, jakim jest aktualne orzecznictwo dotyczące reklamy leków i innych produktów zdrowotnych. Z kolei Michał Komar, Radca Prawny, Associate w kancelarii D. Dobkowski sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce wystąpił z prezentacją pt. „Wycofanie produktów leczniczych z obrotu – jakie prawa ma pacjent?”. Składała się ona z trzech części: w pierwszej omówione zostało zagadnienie trybu wycofania produktów leczniczych z obrotu z poziomu pacjenta. Druga część poświęcona była możliwościom zwrotu leku przez pacjenta (bądź jego wymiany), na koniec zaś zastanawiano się nad tematem wycofania z obrotu leków Rx i refundowanych. Trzecie wystąpienie w ramach powyższego bloku tematycznego pt. „Nowe wyzwania z zakresu compliance: projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych” miał Marcin Tomasik, Partner w Kancelarii Tomasik Jaworski sp.p. Na początku Pan Mecenas omówił dotychczasowe zasady odpowiedzialności spółki na podstawie UOPZ, zwłaszcza w kontekście funkcjonowania przepisów w innych jurysdykcjach. Następnie omówiono zakres projektowanych regulacji a także skutki dla biznesu i wymagane zmiany w obszarze wewnętrznych SOPs.

Ostatnia część Kongresu, zamykająca tegoroczną edycję zapoczątkowana została wystąpieniem Szymona Bernata, Tax Manager w Zespole Life Sciences w KPMG w Polsce pt. „Zmiany otoczenia podatkowego istotnego dla branży farmaceutycznej”. W pierwszej kolejności omówiono zmiany interpretacji władz skarbowych w zakresie działań marketingowych. Następnie odniesiono się do perspektywy praktycznej split payment, zaś na zakończenie odniesiono się do kluczowych dla branży projektów zmian podatkowych. Wystąpienie pt. „Reklama kierowana do profesjonalistów medycznych – aktualne trendy” zostało wygłoszone przez Bartłomieja Sasina, Prawnika w Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. W swojej prezentacji pan Mecenas skoncentrował się z jednej strony na aktualnym orzecznictwie GIF dotyczącym reklamy leków, z drugiej na kodeksach branżowych w relacjach firma-HCP/HCO. Nie bez znaczenia była również kwestia podstawowych instrumentów zapewniających zgodność z prawem. Prezentację zamykającą Kongres wygłosił Mateusz Chudzik, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni zatytułowaną „Planowane zmiany w zakresie prowadzenia badań klinicznych – zmiany prawa farmaceutycznego. W swoim wystąpieniu Pan Mecenas nakreślił zgromadzonym na Sali uczestnikom zakres planowanych zmian, a także ich wpływ na prowadzone badania. Następnie nakreślił przewidywany kalendarz wprowadzania wszystkich zmian w prawie farmaceutycznym, pod kątem przygotowania się firm do wejścia w życie nowych przepisów.

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, która odbędzie się na początku 2019 r. w Warszawie w Hotelu Marriott.

Prelegenci

dr Andrzej Balicki – Partner, DLA Piper Wiater Sp. k.

Magdalena Bąkowska – Senior Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Szymon Bernat – Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce

Mateusz Chudzik – Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni

Paweł Hincz – Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

Michał Komar – Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Juliusz Krzyżanowski – Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

Natalia Łojko – Senior Associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Bartłomiej Sasin – Prawnik, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.

Marcin Tomasik – Partner, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.

dr Daria Wierzbińska – Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Galeria

Partnerzy