XXXVI Ogólnopolski Kongres Farmaceutyczny POLFARM – edycja online

Relacja

W dniu 22 września br. odbyła się w formule online 36. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, której temat przewodni brzmiał „Rok 2020: Sektor farmaceutyczny w obliczu zmian”. Partnerami Merytorycznymi 36 edycji Kongresu POLFARM byli:  Kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., Kancelaria COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci, Kancelaria DLA Piper Giziński Kycia sp.k., Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, KPMG w Polsce, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Kancelaria Tomasik Jaworski.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: Nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla branży farmaceutycznej, Kluczowe zmiany w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii COVID-19, Działania UOKiK w branży farmaceutycznej, Compliance w czasie COVID-19 w branży farmaceutycznej, Uwaga wilk czy nie wywołuj wilka z lasu? Zmiany w przepisach dotyczących suplementów diety, Obyś żył w ciekawych czasach – co COVID i 2020 zmienił na rynku obrotu hurtowego i detalicznego, Produkty lecznicze weterynaryjne – nowe regulacje UE, Ułatwienia i dodatkowe obowiązki – podatkowe aktualności branżowe, Kontakt przedstawicieli firmy z HCPs w czasach COVID-19 – nowe wyzwania regulacyjne, Planowane zmiany zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Kongres oficjalnie zainaugurowała Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, która w swoim wystąpieniu odniosła się do kluczowych wyzwań z jakimi musi zmierzyć się branża farmaceutyczna, zarówno z perspektywy zmian legislacyjnych, jak i w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19. Następnie swoją prezentację miał Juliusz Krzyżanowski – Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k. który mówił o kluczowych zmianach w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii COVID-19. Na początku zaprezentował słuchaczom kluczowe zmiany w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii. Następnie Pan Mecenas zaprezentował projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Na koniec zaś odniósł się do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Druga prezentacja, zatytułowana Działania UOKiK w branży farmaceutycznej została przedstawiona przez dr Andrzeja Balickiego – Partnera w DLA Piper Giziński Kycia sp.k. W ramach wstępu do tematu omówiono najpierw kompetencje UOKiK w kontekście kompetencji innych organów sektorowych. Następnie odniesiono się do dotychczasowej działalności UOKiK w branży farmaceutycznej, co pozwoliło zastanowić się, jakie priorytety działań UOKiK będzie mieć w branży farmaceutycznej w 2020/2021 roku. Trzeci temat, Compliance w czasie COVID-19 w branży farmaceutycznej, został przedstawiony przez Mateusza Dończyka, Adwokata, Wspólnika z Kancelarii COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci i dr Marcina Stupaka, Adwokata z Kancelarii COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci. W pierwszej kolejności zaprezentowali oni nowe obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, uwzględniono także kwestie tworzenia i wdrażania action plan. Następnie omówiono temat COVID-19 a odpowiedzialność członków zarządu, co stanowiło tło do rozważań nad problematyką wykazania prawidłowości działań zarządu i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności. W ramach kolejnego wystąpienia omówiono temat pt. „Uwaga wilk czy nie wywołuj wilka z lasu? Zmiany w przepisach dotyczących suplementów diety”, którego podjął się Michał Tracz – Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Początek prezentacji stanowiło syntetyczne zestawienie przepisów proponowanych w ostatnim czasie oraz przepisów ostatecznie wprowadzonych. Zaprezentowano także słuchaczom case study w odniesieniu do podatku od reklamy suplementów diety. Na koniec zaś zastanawiano się gdzie wypatrywać realnych zmian w otoczeniu prawnym dla suplementów diety. Kolejny temat Michał Chodorek, Adwokat z Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Zaprezentowany temat nosił tytuł Obyś żył w ciekawych czasach – co COVID i 2020 zmienił na rynku obrotu hurtowego i detalicznego i podzielony został na dwie części. W ramach pierwszej Pan Mecenas skoncentrował się na obrocie hurtowym, w szczególności jeżeli chodzi o dostawy domowe leków do pacjentów z aptek ogólnodostępnych, dostawy domowe leków szpitalnych oraz wytyczne unijne i GIF dot. obrotu produktami leczniczymi w związku z COVID. Druga część wystąpienia dotyczyła nowych technologii i informatyzacji. W jej ramach zastanawiano się jakie wnioski płyną dla wszystkich uczestników obrotu lekami z losów aplikacji służącej do rezerwacji leków na receptę w aptekach stacjonarnych. Ponadto odniesiono się także do pytania do czego prowadzi nowelizacja ustaw z zakresu ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 z 14 sierpnia 2020 r. w kontekście aplikacji mobilnych. Kolejny temat zaprezentowany przez Michała Komara, Radcę Prawnego, Associate z Kancelarii D.Dobkowski Sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce skoncentrowany był na produktach leczniczych weterynaryjnych (nowe regulacje UE). Najpierw Pan Mecenas odniósł się do zagadnienia dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych. Następnie przybliżono koncepcję recepty weterynaryjnej oraz ograniczenia w stosowaniu przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych. Na koniec zaś przedstawiono możliwości w obszarze reklamy weterynaryjnych produktów leczniczych oraz nowych baz danych. Kolejną prezentację wygłosił Pan Szymon Bernat, Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce. Nosiła ona tytuł „Ułatwienia i dodatkowe obowiązki – podatkowe aktualności branżowe”. W jej ramach zaprezentowane zostały kwestie przesunięć wybranych terminów związane z COVID-19, jak i również wszystkie specyficzne zagadnienia branżowe w nowym JPK VAT. Na koniec zaś przedstawiono tendencje w kontrolach skarbowych u podatników z branży. Z kolei Marcin Tomasik – Partner w Kancelarii Tomasik Jaworski Sp.p. zapoznał słuchaczy z tematem kontaktu przedstawicieli firmy z HCPs w czasach COVID-19 (nowe wyzwania regulacyjne). W ramach wystąpienia dokonano szczegółowej analizy czterech obszarów: odwiedzanie HCPs, spotkań promocyjnych, sponsorowania konferencji naukowych oraz współpracy naukowo-edukacyjnej. Ostatnie wystąpienie w ramach Kongresu miał Filip Gołba – Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p., który skoncentrował się na planowanych zmianach zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W szczególności skoncentrowano się na zmianie zasad odpowiedzialności, regułach ochrony sygnalistów oraz sposobów ograniczenia ryzyka odpowiedzialności.

Prelegenci

 

dr Andrzej Balicki – Partner, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.

Szymon Bernat – Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce

Michał Chodorek – Adwokat z Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Mateusz Dończyk – Adwokat, Wspólnik z Kancelarii COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci

Filip Gołba – Adwokat z Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p.

Michał Komar – Radca Prawny, Associate z Kancelarii D.Dobkowski Sp. k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce

Juliusz Krzyżanowski – Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.

Irena Rej – Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

dr Marcin Stupak – Adwokat z Kancelarii COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci

Marcin Tomasik – Partner, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.

Michał Tracz – Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński