Rada programowa

>

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz

SOKE EPP Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Ekonomista ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej.Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500.