Rada programowa

>

Artur Nizioł

Artur Nizioł

Artur Nizioł

Biogas System S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

ŻYCIORYS

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Strategicznego Przywództwa ICAN w Warszawie (dawniej Harvard Business School).

Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Uniserv.

Przewodniczący Rad Nadzorczych: Uniserv SA, oraz Biogas System S.A.

Wiceprezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Akademicko – Gospodarczego Stowarzyszenia Hutnictwa, Członek Rady Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Fundator organizacji non-profit: „Fundacji Minionej Epoki” oraz „Fundacji Instytut Gospodarki 4.0”

Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Katowicach.