Rada programowa

>

Daniel Betke

Daniel Betke

Daniel Betke

Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

ŻYCIORYS

W latach 2012 – 2016 prezes zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych i członek rad nadzorczych Naftoserwis sp. z o.o., Naftor sp. z o.o. Do 2012 roku pracował w PERN SA, pełniąc funkcje kierownicze w obszarach inwestycji, administracji oraz logistyki ropy i paliw. W latach 2013 – 2016 członek Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów Podyplomowych Doradztwa w Inwestycjach Rzeczowych prowadzonych przez SGH oraz Prawa Inwestycyjnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada tytuł Executive MBA nadany przez IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management, Uniwersytet Gdański i GFKM. Ukończył Post-MBA – Strategiczne Zarządzanie Finansami – prowadzony przez RSM Erasmus University i GFKM oraz Akademię Przywództwa Strategicznego prowadzoną przez ICAN Institute wraz Harvard Business Review.