Rada programowa

>

dr inż. Tomasz Zieliński

dr inż. Tomasz Zieliński

dr inż. Tomasz Zieliński

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Prezes Zarządu

ŻYCIORYS

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej specjalizując się w chemii i technologii polimerów. Dodatkowe wykształcenie zdobył kończąc kursy z zakresu zarządzania finansami i marketingu. Naukę kontynuował poza granicami Polski, uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii oraz tytuł Master of Business Administration na University of Illinois. Od listopada 2003 doktor nauk technicznych, działalność naukową prowadził w latach 2001-2007 po uzyskaniu stypendium, jako adiunkt w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. W tym czasie zrealizował 7 projektów badawczych finansowanych na zasadzie grantu. W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze w różnych działach. Następnie do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007). Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 powraca do Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil. Od 2011 do 2013 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w której od 2010 roku był członkiem Rady.

Tomasz Zieliński w swojej karierze zawodowej przewodniczył również radom nadzorczym takich spółek jak Kemipol Sp. z o.o. oraz Spolana a.s. (Republika Czeska).

Kawaler Honorowy Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, odznaczony również Srebrną Odznaką Honorową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest członkiem Business Center Club oraz American Chemical Society. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz czasopismem „Tworzywa Sztuczne i Chemia”.

Jest autorem ponad 78 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, brał w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem bądź współautorem 4 zgłoszeń patentowych. Recenzent artykułów dla międzynarodowego naukowego wydawnictwa Elsevier.